1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Implementacija procesov za upravljanje dokumentov
  5. Dokumenti in delovni tok dokumentov

Dokumenti in delovni tok dokumentov

Pri uvedbi EBA DMS morate najprej definirati tipe dokumentov in procese za upravljanje z dokumenti, ki jih boste podprli v EBA DMS. Vpeljava tipov dokumentov in procesov je lahko zaporedna in ni potrebno, da vpeljete vse naenkrat. 

Navodila so vsebinsko razdeljena na:

  • Upravljanje s tipi dokumentov,
  • Kreiranje spremnega lista dokumenta, zunanjega statusa dokumenta in lastnih paraf,
  • Pravila na dokumentih za upravljanje delovnega toka,
  • Ostale funckionalnosti: klasifikacija dokumentov, verzioniranje dokumentov,
  • Integracijo EBA DMS s programi pisarniškega poslovanja MS Office in Libre Office in uporaba predlog. 
  • Izmenjavo dokumentov