1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Pravila na dokumentih
  5. Kreiranje pravila

Kreiranje pravila

Kreiranje pravil na dokumentih izvajate v Administracija > Pravila na dokumentih.

Kreiranje pravila začnete s klikom na gumb “Dodaj”.

Slika 1: Dodajanje pravil

Možnosti pri dodajanju pravil:

  • Dodaj pravilo dodamo posamezno pravilo.
  • Dodaj skupino – Skupina je množica pravil, ki imajo skupne lastnosti. Pogoji, ki jih nastavite na skupini veljajo za vsa pravila v tej skupini in jih ni potrebno nastavljati na posameznih pravilih znotraj skupine. Pogoji, ki so definirani v skupini, so v pravilih označeni sivo.  Skupine imajo odebeljno pisavo, da jih ločite od pravil. 
  • Dodaj pravilo v izbrano skupino – posamezno pravilo dodamo v  obstoječo skupino. Izberite skupino, nato izberite to možnost.
  • Dodaj skupino v izbrano skupino – dodamo novo skupino v obstoječo skupino. Označite izbrano skupino in izberite to možnost.
  • Dodaj povezano pravilo Označite pravilo, ki mu želite dodeliti povezano pravilo.
  • Dodaj preverbo – dodajamo varnostne pogoje za preverjanje pravila

Izvajanje zaporedja pravil se konča, ko se uspešno izvede pravilo, pri katerem je izpolnjen pogoj za izvedbo. V primerih, ko se pravilo izvede in želite, da se pravila izvajajo naprej, morate to posebej označiti s “Pravilo ne konča izvajanja”

Kako vam lahko pomagamo?