1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
  5. Tipi dokumentov
  6. Vsebinski podatki dokumenta

Vsebinski podatki dokumenta

Sistemski tipi dokumentov – račun, dobavnica, dopis, itd… imajo že preddefinirane vsebinske podatke.

Če označite tip dokumenta, se v spodnjem delu okna prikažejo vsi podatki, ki so definirani za ta tip dokumenta:

Slika 1: Primer tipa dokumenta z vsebinskimi podatki

Urejanje/dodajanje vsebinskih podatkov

Vsebinske podatke posameznega tipa dokumenta urejamo oziroma dodajamo tako, da najprej izberemo želen tip dokumenta, nato pa kliknemo na gumb Podrobnosti v spodnjem delu okenca.

Odpre se novo okno z vsebinskimi podatki:

Slika 2: Vsebinski podatki na tipu dokumenta

Z gumbom Predogled lahko preizkusimo delovanje vsebinskih podatkov – npr. kalkulacija davkov, izbira datuma ipd.

Na sistemskih tipih podatkov lahko na primer določite Privzeto vrednost in Okrajšavo.  Pri datumskih poljih so že rezervirane vrednosti:

t = today (danes)
dr = datum prejema
ds = datum pošiljanja

Definiranje vsebinskih podatkov

Za nov tip dokumenta je potrebno definirati vsebinske podatke. Te definiramo tako, da odpremo okno z vsebinskimi podatki in v levem spodnjem kotu kliknemo na +. V levem delu okna se nam naniza novo polje z nazivom Polje 1, s klikom na to novo polje pa v desnem delu okna urejamo lastnosti in vrednosti vsebinskih podatkov:

Slika 3: Definiranje vsebinskih podatkov

Vsako (polje) podatek ima definirane lastnosti in vrednosti:

  • Id je enoznačna indentifikacijska oznaka podatka,
  • Naslov oz. ime polja,
  • Tip podatkov, ki je lahko niz znakov, datum, celo število, decimalno število, seznam vrednosti, tabela
  • Privzeta vrednost

Kako vam lahko pomagamo?