1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Uporabniška navodila
  4. Predstavitev uporabniškega vmesnika
  5. Glavno okno programa
  6. Naslovna vrstica

Naslovna vrstica

Je najvišja vrstica EBA programskega okna. Prikazuje ime programa, ime podjetja, v katerega je uporabnik prijavljen in ime trenutno prijavljenega uporabnika (v oglatih narekovajih) ter način prijave – interni ali preko windows avtentikacije.

V oknu dokumenta se namesto trenutno prijavljenega uporabnika prikazuje ime uporabnika, pri katerem se trenutno nahaja dokument. Če je dokument v pisarni hkrati pri več uporabnikih, so v naslovni vrstici okna našteti vsi uporabniki.

Vsebino naslovne vrstice lahko spreminja EBA administrator v meniju Administracija>Splošne nastavitve>Ostalo.

Kako vam lahko pomagamo?