1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Uporabniška navodila
  4. Predstavitev uporabniškega vmesnika
  5. Glavno okno programa
  6. Orodna vrstica

Orodna vrstica

Orodna vrstica vsebuje gumbe, ki so bližnjica do določenih, pogosteje uporabljenih funkcij v programu. Uporabnikom so dostopni glede na pooblastila in modul, v katerem se uporabnik nahaja. Če se akcija gumba nanaša na dokument, mora biti dokument izbran, ipd.

Pošlji/prejmi

Uporabnik, ki ima v sistemu vlogo “Vrhovni upravitelj” s klikom na gumb sproži funkcijo pošlji/prejmi.
Po kliku na gumb se odpre okno, ki prikaže naloge, povzetek in napake opravil, ki se prožijo s to funkcijo.

Raba funkcije pošlji prejmi:

Funkcijo prožimo ročno le v redkih primerih:
– če želimo takoj prožiti prejem ali pošiljanje dokumentov
– če smo dodali novega uporabnika in mu želimo omogočiti dostop v sistem
– če od nas to zahteva sistem – v primeru suspenza programa.

Načeloma pa za proženje funkcije skrbi Scheduler servis na vašem strežniku.

Gumbi, ki se vežejo na dokumente, so opisani v sekciji Akcije na dokumentu.

Gumbi, ki se vežejo na modul Skenirnica, so opisani v sekciji Skenirnica.

Kako vam lahko pomagamo?