1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. EBA Developer
  4. Priporočen postopek izgradnje obrazca

Priporočen postopek izgradnje obrazca

1. korak: Določimo velikost obrazca

Povlečemo bel kvadratek na želeno velikost. S perforirano črto je označena višina in širina strani, ki se v EBA DMS odrazi kot A4 dokument. Če želimo to velikost, povlečemo kvadratek v desno in dol toliko, da malenkost presežemo to črto.

2. korak: Nastavimo podatkovno bazo

Z desnim klikom na belo polje prikličemo spustni meni in izberemo opcijo Select Catalog. Z zgornjega spustnega seznama izberemo ustrezno bazo, v spodnjem okviru pa izberemo tip dokumenta, za katerega delamo obrazec:

Slika 1: Izbor baze in tipa dokumenta

3. Korak: dodamo objekte

S seznama objektov povlečemo objekt na polje za urejanje vsebine in izgleda obrazca:

Seznam objektov:

EBA EForms

Form
PageDodamo novo stran.
FrameOkvir, znotraj katerega lahko dodamo svoje objekte.
GroupBox
GridMreža
LabelNapis – besedilo
ImageSlika
ButtonGumb
LineEditVrsta z določeno vsebino
IntegerEditVrsta s številko
DecimalEditVrsta s številko z decimalkami
CheckBoxIzbira vrednosti s kljuko
ComboBoxIzbira vrednosti iz seznama
DatabaseComboBox
DatabaseListOfValues
DateEdit
DateTimeEdit
TextEdit
AutoLineEdit
AutoDecimalEdit
Table
Table
TableLineEdit
TableIntegerEdit
TableDecimalEdit
TableTextEdit
TableComboBox
TableDatabaseComboBox
TableDatabaseListOfValues
TableCheckBox
TableDateEdit
TableDateTimeEdit

Primer dodajanja teksta na obrazec

S sezmama objektov potegnemo objekt Label in ga spustimo na želeno mesto na polju za urejanje vsebine in izgleda obrazca.
Z dvoklikom nanj vnesemo vrednost, vnos potrdimo z enter oz. V redu.

Slika 2: Vnos teksta

Pozicijo lahko urejamo tudi v polju za urejanje objektov z definicijo X in Y vrednosti na mreži.

V polju za urejanje objektov lahko spremenimo pisavo:

Slika 3: Urejanje izgleda teksta

Primer dodajanja slike na obrazec

Objekt Image – povlečemo na želeno mesto, nato v polju za urejanje objektov določimo vir slike – s klikom na puščico se nam odpre meni, kjer izberemo Chooose File…

Slika 4: Dodajanje slike na obrazec

Priporočamo, da slike premaknete v direktorij skupaj z obrazcem.

Primer objekta, ki samodejno dobi vrednost – trenutni datum, uporabnik,…

Uporabimo objekt LineEdit, ga postavimo na želeno mesto in z desnim klikom nanj prikličemo meni ter izberemo “select source”.

Slika 5: Izbira vira za vrednost objekta

Odpre se nam okno z opcijami, za izpis trenutnega datuma na dokumentu izberemo opcijo Current Date. V skupini Current User izberemo user_name, če želimo izpis trenutnega uporabnika na dokumentu.

Primer izpisa trenutnega datuma in uporabnika na dokumentu ter izgled po pretvorbi v pdf:

Kako vam lahko pomagamo?