1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Uporabniška navodila

Uporabniška navodila

Uporabniška navodila vključujejo splošna (generična) navodila za uporabo EBA DMS in je namenjen običajnim uporabnikom. V njem so opisani postopki in uporabniške nastavitve, ki jih uporabnik potrebuje za delo z dokumenti. Vsako podjetje ima svoje posebnosti pri upravljanju ter izvajanju delovnih tokov dokumentov, ki niso del tega uporabniškega priročnika in jih mora stranka izdelati sama.

Opisi in postopki so opremljeni z ekrani iz EBA DMS in so uporabljeni zaradi ponazoritve in večje razumljivost. Vsi primeri so izmišljeni in podatke v posameznih poljih morate vedno prilagoditi vašemu poslovnemu okolju v EBA DMS.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?