1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. EBA Tools
  4. SQL Browser

SQL Browser

SQL Browser je del EBA Tools paketa. S tem orodjem si lahko pomagamo pri osnovnih opravilih na bazi podatkov – npr. ogled posameznih tabel, popravljanje zapisov, brisanje, varnostna kopija celotne EBA DMS baze, obnova varnostne kopije itd.

OPOZORILO: Če za povezavo na podatkovno bazo uporabljate SQL uporabnika z izvršilno (execute) pravico, potem bodite pazljivi – spremembe lahko rezultirajo v spremenjenih podatkih ali izgubi le-teh. Pri vsakem posegu priporočamo skrbno izvajanje in kreiranje varnostnih kopij – priporočamo varnostno kopiranje celotne SQL baze na SQL nivoju (torej na SQL strežniku) in tudi sprotno kopiranje tabel.

Enostaven primer kopiranja celotne tabele:

SELECT * INTO CustomersBackup2017
FROM Customers;

Članki

Kako vam lahko pomagamo?