1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Web klient
  4. Kontrola dostopa in 2FA

Kontrola dostopa in 2FA

Na seznam lahko uvrstite različna omrežja, da omogočite dostop prek mobilenga servisa.

Določeno omrežje lahko označite kot notranje ali zunanje, prav tako lahko nastavite, da se za prijavo zahteva dvofaktorska avtentikacija (2FA).

V zavihku Omrežja kliknite ime povezave “Vse”. Na desni strani je seznam dovoljenih omrežij. Če to polje pustite prazno, se ne uporabljajo nobene omejitve in vsakdo z naslovom URL ali IP mobilnega servisa lahko doseže prijavno stran EBA DMS.

Vendar obstaja možnost, da to omejite. Če želite omrežje uvrstiti na seznam, kliknite Dodaj pod desnim poljem.

Vnesite opis za omrežje, v polje Network filed vnesite ustrezno območje IP v obliki x.x.x.x.x/24.
0.0.0.0/0 dovoljuje vse naslove IP.

Nastavite vrsto za omrežje: Izberite omrežje: notranje ali zunanje. Bodite pozorni – če nastavite tip Zunanje, morate v administraciji EBA DMS nastaviti dovoljenje delovnega mesta, da lahko uporabnik na določenem delovnem mestu dostopa do dokumentov prek zunanjega omrežja.

Slika 1: Urejanje omrežja.

Require 2FA: če je omogočeno – po prijavi v spletni odjemalec EBA bo uporabnik za prijavo moral navesti dodatno kodo. Koda bo samodejno poslana na elektronski naslov uporabnika (vnesti jo je treba v nastavitvah uporabnika). Po vnosu kode se bo uporabnik prijavil v sistem.

Po vnosu nastavitev omrežij morate omogočiti vnos tako, da kliknete nanj in nato kliknete spodnji gumb Omogoči.
Omogočeni vnosi so označeni z zeleno lučko, onemogočeni pa z rdečo.

Slika 2: Seznam dovoljenih omrežij in ali je zahtevana 2FA.

Kako vam lahko pomagamo?