1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Pogoste procedure
  4. Menjava certifikatov

Menjava certifikatov

Za rabo dokumentnega sistema EBA DMS potrebujete kvalificirana digitalna potrdila pooblaščenega izdajatelja certifikatov.

Certifikati so potrebni tudi zaradi pravno-formalne veljavnosti e-dokumentov.

Običajno imajo certifikati rok veljavnosti 5 let, zato je potrebno paziti, da jih v izogib zastoju delovnega procesa, pravočasno zamenjamo z novimi, lahko pa se tudi zgodi, da moramo zamenjati certifikat zaradi zamenjave zaposlenega.

Certifikate morate pridobiti pri pooblaščenem izdajatelju certifikatov, kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje ponudniki storitev zaupanja:

  • Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo – SIGEN-CA,
  • Pošta Slovenije d.o.o. – Pošta®CA,
  • Nova Ljubljanska banka d.d. – AC NLB,
  • Halcom d.d. – Halcom CA.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?