1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Pogoste procedure
  4. Menjava certifikatov
  5. Sistemski uporabnik

Sistemski uporabnik

Menjava certifikata se izvede podobno kot za vrhovnega upravitelja, le da je na koncu potrebno poslati nov zahtevek za registracijo pooblaščencev.

Najprej med uporabniki poiščemo sistemskega uporabnika:

Slika 1: Sistemski uporabnik na seznamu vseh uporabnikov

Z dvoklikom odpremo okno za spreminjanje uporabnika, certifikat zamenjamo po enakem postopku kot za Vrhovnega upravitelja.

Registracija vložišča

Po menjavi certifikata je potrebno sistemskega uporabnika prijaviti v vložišču:

Kako vam lahko pomagamo?