1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Pogoste procedure
  4. Prijava napake

Prijava napake

V primeru, ko pride do motenj delovanja v jedrni funkciji sistema EBA DMS, je potrebno napako prijaviti skladno z najemno pogodbo EBA DMS.

S tem ne le da olajšate delo nam ampak tudi sebi, saj bo napaka hitreje odpravljena, če takoj pridobimo potrebne podatke.

Spodnji tekst je izsek iz pogodbe o najemu EBA DMS:

Prijava napake je popolna, ko je napaka v pisni obliki sporočena izvajalcu (e-mail: podpora@eba.si) z naslednjimi potrebnimi podatki, in sicer:

– okoliščine napake
– verzija programske opreme
– postopek, ki ga je uporabnik izvajal, ko je prišlo do napake,
– ali je napaka ponovljiva
– če so kakšne posebnosti, ki jih je potrebno opisati
– log datoteko programa uporabnika, pri katerem je prišlo do napake,
– zaželen Prtscr, če je napaka v grafičnem vmesniku.

V kolikor izvajalcu niso sporočeni vsi potrebni podatki glede napake v vsebini in na način kot določa to pravilo, izvajalec naročnika pisno pozove, da prijavo dopolni. 

Izvajalec pristopi k odpravi napake šele, ko je njena prijava popolna in pravilna.

Če napaka ni ponovljiva, izvajalec ne bo pristopil k odpravi napake.

V kolikor se pri odpravi napake ugotovi, da ni šlo za napako, za katero odgovarja izvajalec, mu je naročnik dolžan poravnati stroške porabljenega časa, ki ga je izvajalec po nepotrebnem porabil.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?