1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Sistem pooblastil
  5. Prijava vložišča

Prijava vložišča

S prijavo vložišča registriramo pooblaščene osebe, ki imajo v dokumentnem sistemu pravico do proženja funkcije pošlji/prejmi – za prejem in pošiljanje dokumenotv, osvežitve licenc, ipd.

Načeloma sta v sistemu dva uporabnika s pravicami in sicer vrhovni upravitelj ter sistemski uporabnik – slednjega koristi Scheduler servis, ki skrbi za avtomatizacijo procesov.

Za vložišče lahko registriramo zgolj tiste uporabnike, ki imajo v sistemu kvalificirana potrdila.

Registracija novega uporabnika v vložišče

V meniju Administracija>Sistem pooblastil>Prijava vložišča dodajamo pooblaščene osebe.

Slika 1: Prijava vložišča

Uporabniki, ki imajo pooblastila, so označeni s kljukico, za tiste, ki pa jim želimo pooblastilo dodati, obkljukamo kvadratek pred imenom.

S klikom na gumb Ustvari zahtevek kreiramo nov zahtevek, ki se pošlje na našo agencijo – pošljemo ga s proženjem funkcije pošlji/prejmi.

Slika 2: Kreiranje zahtevka za vložišče

Po tem, ko smo zahtevek poslali na agencijo, ponovno prožimo pošlji/prejmi, da dobimo potrditev registracije. Če je bil postopek uspešen, je sedaj kljukica pred imenom uporabnika, ki smo ga na novo pooblastili.

Slika 3: Registrirani pooblaščenci

Kako vam lahko pomagamo?