1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Uporabniška navodila
  4. Predstavitev uporabniškega vmesnika
  5. Glavno okno programa

Glavno okno programa

Ekranska maska glavnega okna programa je odvisna od vlog uporabnika in njegovih pooblastil. Na podlagi teh se uporabniku prikažejo določene menijske vrstice, orodne vrstice, moduli, razdelki, gumbi, mape, itd. V tem koraku bomo pregledali glavno okno uporabnika, ki ima v sistemu administratorska pooblastila.

Slika 1: Glavno okno programa z opisi

1. Naslovna vrstica

Je najvišja vrstica EBA programskega okna. Prikazuje ime programa, ime podjetja, v katerega je uporabnik prijavljen in ime trenutno prijavljenega uporabnika (v oglatih narekovajih) ter način prijave – interni ali preko windows avtentikacije.

V oknu dokumenta se namesto trenutno prijavljenega uporabnika prikazuje ime uporabnika, pri katerem se trenutno nahaja dokument. Če je dokument v pisarni hkrati pri več uporabnikih, so v naslovni vrstici okna našteti vsi uporabniki.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?