1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Uporabniška navodila
  4. Predstavitev uporabniškega vmesnika
  5. Glavno okno programa

Glavno okno programa

Ekranska maska glavnega okna programa je odvisna od vloge uporabnika in njegovih pooblastil. Na podlagi teh se uporabniku prikažejo določene menijske vrstice, orodne vrstice, moduli, razdelki, gumbi, mape, itd. V tem koraku bomo pregledali glavno okno uporabnika, ki ima v sistemu administratorska pooblastila.

Slika 1: Glavno okno programa z opisi

1. Naslovna vrstica

Je najvišja raven programskega okna EBA. Prikazuje ime programa, ime podjetja, v katerem je uporabnik prijavljen v ime trenutno prijavljenega uporabnika (v oglatih narekovajih) ter način prijave – interni ali preko windows avtentikacije

V oknu dokumenta se namesto trenutno prijavljenega uporabnika prikazuje ime uporabnika, pri katerem se trenutno nahaja dokument. Če je dokument v pisarni hkrati pri več uporabnikih, tako v naslovni vrstici okna našteti vsi uporabniki.

Vsebino naslovne vrstice lahko definira EBA administrator v meniju Administracija>Splošne nastavitve>Ostalo>Naslovi oken.

2. Menijska vrstica

Podrobna navodila so na voljo tukaj.

3. Orodna vrstica

Orodna vrstica vsebuje gumbe, ki so bližnjice do nekaterih pogosteje uporabljenih funkcij v programu. Uporabnikom so dostopne glede na dovoljenja in modul, v katerem se uporabnik nahaja. Če se dejanje gumba nanaša na dokument, mora biti dokument izbran. Na nekaterih orodnih vrsticah lahko nabore gumbov vklopite ali izklopite z desnim klikom na kateri koli gumb.

4. Seznam podjetij

Če imate nastavljeno več podjetij, lahko dokumente filtrirate tako, da izberete podjetje. Če izberete “Vsa podjetja”, so prikazani dokumenti za vsa podjetja.

5. Vrstica funkcij

Vrstica funkcij se uporablja za preklapljanje med pogledi (pisarna, iskanje, klasifikacija in nadzor) na dokumente. Razdelki so uporabnikom na voljo glede na njihova dovoljenja in pooblastila v sistemu.

Zavihek Pisarna

Vsak uporabnik v sistemu EBA DMS ima svojo pisarno. Podrobna navodila si oglejte tukaj.

Zavihek Iskanje

Zavihek za iskanje v podatkovni zbirki sistema EBA DMS. Podrobna navodila si oglejte tukaj.

Zavihek Klasifikacija

Osnovna klasifikacija dokumentov v sistemu EBA DMS je sestavljena iz smeri in vrste dokumenta. Usmeritev pomeni, ali je dokument prejel (vhodni) ali ga je izdal (izhodni) ali je notranje narave (interni) – podjetje ustvarja notranje dokumente in jih uporablja samo za svoje potrebe. Vrsta dokumenta je na primer: račun, naročilnica, pogodba, potni nalog, …
V sistemu EBA DMS je poleg osnovne klasifikacije mogoče uporabiti tudi lastne, poljubne klasifikacijske načrte, dokumente pa je mogoče razvrstiti v več različnih klasifikacij.

Razdelek “Klasifikacija” se prikaže le, če je v sistemu na voljo lastno ustvarjena klasifikacija.


Zavihek Nadzor

Nadzor je posebna pravica, vezana na delovno mesto. Nadzor omogoča uporabniku, da vidi vse dokumente podjetja, za katere ima pravico “nadzor” glede na vrsto in smer

Spustni seznami:

Druga funkcija v vrstici Funkcije sta dve spustni vrstici, ena na vrhu in ena na dnu vrstice Funkcije.

Zgornja vrstica je namenjena samo upraviteljem. Upravitelj lahko preklaplja med pisarnami uporabnikov in vidi, katere dokumente imajo uporabniki trenutno v svojih pisarnah.

Spodnja vrstica ima naslednje funkcije – uporabnik lahko preklopi določene poglede in filtrira dokumente za ogled:

Članki

Kako vam lahko pomagamo?