1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Uporabniška navodila
  4. Predstavitev uporabniškega vmesnika
  5. Glavno okno programa

Glavno okno programa

Ekranska maska glavnega okna programa je odvisna od vlog uporabnika in njegovih pooblastil. Na podlagi teh se uporabniku prikažejo določene menijske vrstice, orodne vrstice, moduli, razdelki, gumbi, mape, itd. V tem koraku bomo pregledali glavno okno uporabnika, ki ima v sistemu administratorska pooblastila.

Slika 1: Glavno okno programa z opisi

1. Naslovna vrstica

Je najvišja vrstica EBA programskega okna. Prikazuje ime programa, ime podjetja, v katerega je uporabnik prijavljen in ime trenutno prijavljenega uporabnika (v oglatih narekovajih) ter način prijave – interni ali preko windows avtentikacije.

V oknu dokumenta se namesto trenutno prijavljenega uporabnika prikazuje ime uporabnika, pri katerem se trenutno nahaja dokument. Če je dokument v pisarni hkrati pri več uporabnikih, so v naslovni vrstici okna našteti vsi uporabniki.

2. Menijska vrstica

Omogoča izvajanje določenih funkcij na dokumentih ter upravljanje raznih nastavitev. Menijske funkcije so odvisne od konteksta, to pomeni, da jih lahko dosežemo oziroma izvedemo samo ob določenih pogojih. Primer: določene operacije so dosegljive samo kadar so označeni dokumenti. Če operacija ni mogoča, je gumb onemogočen (osiven).

Meni Datoteka

Odjava
Prek tega menija se trenutni uporabnik odjavi iz programa, ki po odjavi ostane odprt. Akcija uporabniku zapre vse dokumente. Če na katerem dokumentu spremembe niso shranjene, program vpraša uporabnika, če želi spremembe shraniti.

Zakleni program
Uporabnik s to akcijo ostane prijavljen v program, zaklene pa glavno okno programa, da ni mogoče odpirati novih dokumentov ali spreminjati nastavitev. Spremembe na odprtih dokumentih so še mogoče, saj zaklep odprtih dokumentov ne zapre. če je uporabnik za aktivno sejo shranil svoje geslo, bo ob odklepanju program ponovno zahteval geslo.
V meniju Administracija > Splošne nastavitve > Ostalo > Zaklepanje programa je možno nastaviti samodejno zaklepanje programa po določenem času (v minutah) neaktivnosti uporabnika. Kot neaktivnost se smatra neuporaba tipkovnice in miške. Spremenjena nastavitev se upošteva ob ponovnem zagonu programa.

Izvoz
Ta akcija izvozi na seznamu izbran(e) dokument(e) kot posamezne XML datoteke. Format podatkov lahko določimo v spustnem seznamu oblika.

Pošlji po elektronski pošti
S to funkcijo lahko pošiljate elektronske dokumente iz EBA preko elektronske pošte poljubnemu naslovniku. Interni poštni strežnik je poštni strežnik podjetja. Dokumenti, poslani preko e-pošte, se pošljejo kot PDF vizualizacija in kot XML podatki.

Pošlji sporočilo o dokumentu
S to akcijo pošljete EBA uporabniku(om) sporočilo o dokumentu, ki ste ga prej označili. Sporočilo je mogoče poslati več prejemnikom, vendar samo za en dokument.

Uvozi nastavitveno datoteko
Ta meni je aktualen samo za uporabnike, katerim nekdo drug pripravi EBA nastavitveno .ini datoteko, to je bodisi računovodski servis, bodisi informatika podjetja. Prednastavljene nastavitvene datoteke se večinoma uporabljajo v primeru dela na daljavo, kjer se nastavitvena datoteka pripravi s pomočjo čarovnika v programu EBA Sinhronizator.

Uvozi nastavitveno datoteko
Ta meni je aktualen samo za uporabnike, katerim nekdo drug pripravi EBA nastavitveno .ini datoteko, to je bodisi računovodski servis, bodisi informatika podjetja. Prednastavljene nastavitvene datoteke se večinoma uporabljajo v primeru dela na daljavo, kjer se nastavitvena datoteka pripravi s pomočjo čarovnika v programu EBA Sinhronizator.

Natisni
Akcija natisne vse na seznamu izbrane (označene) dokumente, enega po enega.

Natisni seznam
Akcija natisne trenutno prikazan seznam dokumentov (ne dokumentov samih). Natisne vse stolpce, ki so trenutno prikazani na seznamu. Akcija se uporablja npr. za pripravo poročil ali statistik.

Izhod
Akcija odjavi uporabnika in zapre program. Program uporabnika vpraša, če želi shraniti spremembe na še ne shranjenih dokumentih.

Kako vam lahko pomagamo?