1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Avtentikacija

Avtentikacija

V meniju avtentikacija nastavljamo posamezne nastavitve za različne načine avtentikacije – trenutno sta na voljo dva načina – interna in Windows AD – omejujemo dostop glede na IP naslov oz. omrežje, nastavljamo upravljanje z gesli itd…

Podrobnosti o posamezni avtentikaciji so na voljo v poglavju Avtentikacija uporabnikov

V tem meniju lahko določimo prioriteto načina avtentikacije ozirmo vklopimo/izklopimo posamezni način avtentikacije.

Slika 1: Meni avtentikacija

Vrstni red posamezne avtentikacije določimo tako, da izberemo eno in nato s puščicami na desni strani okna zamenjamo vrstni red.

Vklop ozirmo izklop avtentikacije opravimo tako, da izberemo avtentikacijo in nato kliknemo na gumb za vklop ali izklop avtentikacije.

Vklopljena avtentikacija ima pred nazivom zelen kvadratek, izklopljena pa rdeč.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?