1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vodič za namestitev
  5. EBA aplikacijski servisi
  6. EBA Services Control Center

EBA Services Control Center

EBA Services Control Center – EBA nadzorni center je program, s katerim nastavljamo delovanje EBA aplikacijskih servisov ter še nekatere nastavitve, ki lahko veljajo za vse uporabnike sistema.

Program zaženemo preko EBA Status Monitorja ali direktno iz mape aplikacijskih servisov, privzeta pot do programa je C:\Program Files\EBAAutomation_<ime_servisov>\bin\ebaservices.exe

Slika 3: Prijavno okno za Control Center

Pravico do prijave v Control Center ima vrhovni upravitelj ter uporabniki z administratorskimi pravicami.

Po uspešni prijavi se nam odpre Control Center. Na levi strani imamo posamezne ikone, ki predstavljajo različna področja nastavitev, od povezave s podatkovno bazo, do vnosa okoljskih spremeljivk in nastavljanja posameznih servisov.

Vzpostavitev povezave z EBA DMS Control Centrom

Po namestitvi EBA DMS aplikacijskih servisov je prvi korak vzpostavitev povezave na podatkovno bazo.

Postopek je sledeč:

  • V opravilni vrstici z desnim klikom na ebaautsystray.exe prikličemo meni.
  • Najprej poženemo EBA Settings Service. To je servis za povezavo EBA Control centra z aplikacijskimi servisi. Privzeta vrata EBA Settings servisa so 6999. Če želite ta vrata spremeniti, to naredite v datoteki ebasettingservice.ini, ki se nahaja v namestitveni mapi servisov. Privzeta pot je C:\Program Files\EBAAutomation_XXX\bin.
  • Ponovimo 1. korak, tokrat iz menija izberemo “Control Center”. Odpre se nam prijavno okno z zgornje slike.
  • Odpre se nam okno, kamor vnesemo podatke za povezavo z EBA DMS bazo podatkov.
  • V Control Center se sedaj lahko prijavimo z administratorskim uporabniškim imenom iz sistema EBA DMS.

Kako vam lahko pomagamo?