1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vodič za namestitev
  5. EBA aplikacijski servisi
  6. EBA Services Control Center

EBA Services Control Center

EBA Services Control Center – EBA nadzorni center je program, s katerim nastavljamo delovanje EBA aplikacijskih servisov ter še nekatere nastavitve, ki lahko veljajo za vse uporabnike sistema.

Program zaženemo preko EBA Status Monitorja ali direktno iz mape aplikacijskih servisov, privzeta pot do programa je C:\Program Files\EBAAutomation_<ime_servisov>\bin\ebaservices.exe

Slika 3: Prijavno okno za Control Center

Pravico do prijave v Control Center ima vrhovni upravitelj ter uporabniki z administratorskimi pravicami.

Po uspešni prijavi se nam odpre Control Center. Na levi strani imamo posamezne ikone, ki predstavljajo različna področja nastavitev, od povezave s podatkovno bazo, do vnosa okoljskih spremeljivk in nastavljanja posameznih servisov.

Kako vam lahko pomagamo?