1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vodič za namestitev
  5. EBA aplikacijski servisi
  6. Odstranjevanje aplikacijskih servisov

Odstranjevanje aplikacijskih servisov

Windows

Če želite odstraniti aplikacijske servise s strežnika – na primer želite odstraniti testno instanco sistema ali pa starejšo verzijo, to storite preko ukazne vrstice (command prompt):

Odprite orodje Services (services.msc) in locirajte posamezne servise. Za vsakega posebej si v beležko skopirajte pot do izršitve (path to executable):

Slika 1: Kopiranje poti za izvršitev

Ko imate v beležki skopirane vse poti, na koncu vsake vrstice dodajte ukaz -u ter &&, da se bodo vse vrstice pognale zapored:

"C:\Program Files\EBAAutomation_test\bin\ebaexchangeservice.exe" -name "EBA Exchange Service - test" -home test -u && 
"C:\Program Files\EBAAutomation_test\bin\ebafirewallservice.exe" -name "EBA Firewall Service - test" -home test -u

V zadnji vrstici ukaz && seveda spustite. Poženite CMD kot adminsitrator in skopirajte vsebino beležke ter pritisnite enter:

Slika 2: Odstranjeni EBA servisi.

Kako vam lahko pomagamo?