1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vzdrževanje sistema
  5. Varnostna kopija in obnova
  6. Migracija EBA DMS

Migracija EBA DMS

Priporočila za pravilno migracijo sistema EBA DMS na nov strežnik.
Vse nastavitve, skriptne projekte, integracije so zapisane v bazi podatkov, zato je v večini primerov dovolj zgolj migracija podatkovne baze.

Opomba: Spodaj zapisano so zgolj priporočila in ne navodila. Zaradi raznolikosti sistemov je korak-po-korak navodila nemogoče napisati. Preverite nastavitve in konfiguracijo svojega strežnika. Priporočljivo je, da migracijo najprej izvedete za test. 

Opomba #2: Migrirajte vedno isto verzijo EBA DMS sistema! Šele ko je migracija uspešna, se lahko lotite nadgradnje, npr. na 4.x.x.

Postopek je sledeč:  

Vsi uporabniki naj shranijo in zaključijo delo ter zaprejo program EBA DMS. Baza naj se pred začetkom del naredi nedostopna za vse uporabnike, omogočen naj bo samo dostop z računalnika, na katerem se bo izvajalo dela (običajno server) .

1. Naredite polno varnostno kopijo baze.
Uporabite EBA orodje SQLBrowser.

2. Na novem strežniku namestite novo bazo.  
Naredite uporabnika za bazo. Izvedite osnovno konfiguracijo baze – od kod naj bo možen dostop na bazo.

3. Na novem strežniku namestite sistem EBA DMS 
(klienta, Application Services in po potrebi EBA printer).
Namestite isto verzijo, kot ste jo imeli na starem strežniku, oz. jo imate v podjetju.

4. Na novem strežniku povrnite varnostno kopijo baze.
Ponovno uporabite EBA orodje SQLBrowser.

5. Bazo na starem strežniku nujno naredite nedostopno, da se ne bo kdo izmed uporabnikov povezoval na staro bazo.

6. Naredite varnostne kopije map EBA, EBAAutomaion_[ime], eba_share mape ali pa naj bo stari strežnik do popolnega prenosa in potrjenega delovanja na novem strežniku dostopen.

7. Preverite vse nastavitve za povezavno na podatkovno bazo
Preverite zapise v .ini datoteki, preverite zapise v Control Centru, preverite zapise pri povezavah na zunanje baze. Po potrebni popravite vnose (npr. če ste spreminjali IP strežnika).

8. Rekreiranje FTS indeksa
Ker migracija indexa ni možna, je le-tega potrebno na novo kreirati. Poženite ebaautomation4.exe z opcijo -recreatesearchindex:

C:\Program Files\EBAAutomation_eba_41\bin>ebaautomation4.exe -recreatesearchindex

Ebaautomation4.exe se nahaja v mapi aplikacijskih servisov, privzeta pot je C:\Program Files\EBAAutomaion_[ime]\bin

Kako vam lahko pomagamo?