1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vodič za namestitev
  5. Baza podatkov
  6. Kreiranje nove baze PostgreSQL

Kreiranje nove baze PostgreSQL

Ko ste namestili in konfigurirali bazo, kreirajte novo bazo z uporabo orodja pgAdmin. 
Poimenujte bazo in določite lastnika – novega ali obstoječega uporabnika. Če želite kreirati novega uporabnika, si oglejte ta navodila.

Novo PostgreSQL bazo lahko kreiramo na dva načina:

1. Kreiranje nove PostgreSQL baze s programom EBA DMS

Odprite program EBA DMS in iz zgornjega menija izberite Orodja>Nastavitve.

Klikni gumb Dodaj in vnesite ime povezave.

Slika 1: Dodajanje nove povezave na bazo v EBA DMS

Na seznamu se vam pojavi nova povezava, katero ste ravnokar kreirali. Za urejanje podatkov jo izberite s klikom na povezavo – povezava, katero želimo urejati, mora biti modro obarvana.

Slika 2: Vnos podatkov za novo bazo

Vnesemo zahtevane podatke:
Vrsta baze: PostgreSQL
Uporabniško ime: ime uporabnika (mora imeti pravice za kreiranje baz)
Geslo: geslo uporabnika
Strežnik: IP ali hostname strežnika, kjer je zagnan PostgreSQL
Vrata: Privzeto ali vrednost, ki ste jo določili ob namestitvi.

Po vnosu vseh podatkov kliknimo na gumb Ustvari bazo:

Slika 3: Kreiranje baze

Če so podatki pravilni in ima uporabnik pravico za kreiranje baze, se nam izpiše spodnje obvestilo:

Slika 4: Uspešno kreirana baza

2. Kreiranje nove PostgreSQL baze s programom PgAdmin

Za kreiranje baze preko PgAdmin uporabite navodila avtorja:
http://www.postgresqltutorial.com/postgresql-create-database/

Postopek je tak, da z desnim klikom kliknite na strežnik in izberete “Create New Database”. Vpišete ustrezne podatke in lastnika baze.

Kako vam lahko pomagamo?