1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Pregled

Pregled

Na teh straneh opisujemo postopek namestitve in nastavitve EBA DMS okolja.
Podbrobnosti za vsak posamezen korak imate na voljo na posameznih podstraneh.

Pregled postopka vzpostavitve dokumentnega sistema EBA DMS:

1.Namestitev baze podatkov

EBA DMS vse podatke in nastavitve shranjuje na SQL nivoju, kar pomeni, da potrebujemo SQL bazo.

EBA se razvija na brezplačni in odprtokodni bazi PostgreSQL in jo tudi priporočamo za uporabo, saj za uporabo te baze podjetjem ni potrebno kupovati licenc. Podprti sta še Microsoft SQL in Oracle bazi.

2. Namestitev programskega paketa EBA 

EBA sestoji iz več namestitvenih paketov ti. modulov. Nekateri od teh modulov se namestijo na strežnik, nekateri na delovne postaje, nekateri pa na oba tipa računalnikov.

EBA klient je uporabniški del programa – grafični vmesnik, ki se namesti na strežnik in na delovne postaje, saj ga potrebujejo vsi, ki delajo z e-dokumenti. Pomembno je, da je na vseh računalnikih nameščena ista verzija klienta.

EBA aplikacijski servisi  so strežniški del programa, ki se namestijo samo na strežnik, kjer skrbi za avtomatizacijo določenih opravil, kot so izvajanje akcij pošlji/ prejmi, obveščanja, izdelave varnostne kopije baze sistema EBA, periodični uvoz in izvoz podatkov v obliki izmenjevalnih datotek, ki se lahko uporabljajo z zalednimi sistemi.

EBA Tiskalnik je programska oprema – virtualni tiskalnik, ki je na računalniku viden kot vsak drug tiskalnik. EBA printer omogoča, da dokumenta ni potrebno tiskati in nato skenirati, da bi ga uvozili v EBA DMS.  EBA Printer natisnjen dokument preusmeri direktno v EBA DMS, kjer se ustvari e-dokument, ki se ga obravnava in obdeluje kot vsak drug dokument.

3.Nastavitev povezav podatkovne baze, EBA klienta in EBA aplikacijskih servisov

Po namestitvi programske opreme, vzpostavitvi podatkovne baze in nastavitvi EBA aplikacijskih servisev je potrebna medsebojna povezava omenjenih instanc.

4.Pridobitev kvalificiranih digitalnih certifikatov

Za poslovanje v sistemu EBA morate pridobiti  digitalne kvalificirane certifikate ene od akreditiranih agencij za izdajanje kvalificiranih elektronskih potrdil v Sloveniji. Trenutno so to SIGEN-CA, Pošta(r)CA, Halcom CA ali AC NLB.

Podjetje za delo običajno potrebuje tri kvalificirane certifikate, EBA pa vam lahko do pridobitve kvalificiranih digitalnih certifikatov izda začasne testne certifikate. 

Ko prejmete kvalificirane digitalne certifikate, jih prevzemite in shranite na ustrezni lokaciji. Certifikate boste potrebovali pri registraciji in prvi prijavi podjetja v EBO. 

5.Registracija podjetja v EBA DMS

Pred dejansko uporabo EBA DMS morate izvesti registracijo podjetja v agencijo EBA. Testno okolje ima ločeno agencijo.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?