1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vtičniki in skripte
  5. Datecheck

Datecheck

Datecheck skripta je namenjena datumskemu preverjanju ter preverjanju podvojenih vnosov računov v skenirnici.

Namestitev skriptnega projekta

Skripto namestimo po navodilih iz uvoda tega poglavja navodil.

Konfiguracija

V meniju Upravljalnik skript>Projekti s klikom izberemo projekt.

V zavihku Pooblastila lahko posameznim uporabnikom ali pa vsem nastavimo možnost koriščenja in administriranja skripte.

Slika 1: Nastavitev pooblastl za skripto

V zavihku Settings nastavljamo datumske preverbe in preverbo podvojenosti računov:

Slika 2: Nastavitve preverb

V prvem zavihku nastavljamo preverbe za tip dokumenta – račun.

Nastavimo št. mesecev ter tip sporočila, možni so slednji tipi:

Napaka – sistem javi napako, dokumenta ni možno uvoziti
Napaka (po potrditvi ostane sporočilo) – sistem javi napako, pred uvozom je potrebno potrditi vnos, sporočilo o napaki ostane
Napaka (po potrditvi sporočilo izgine) – sistem javi napako, pred uvozom je potrebno potrditi vnos, sporočilo po potrditvi izgine
Sporočilo – sistem javi samo sporočilow

Skripta preverja vsebinske podatke na dokumentu, zato morajo le-ti biti izpolnjeni. Vsebinske podatke določate v Administracija>Skenirnica>Zajem podatkov.

Za preverjanje dupliciranega vnosa računa, mora spremni list vsebovati celoštevilsko polje INV_YEAR.

Kako vam lahko pomagamo?