1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Podpisovanje in podpisi
  5. Časovni žig

Časovni žig

Nastavitev časovnega žigosanja je sestavljena iz treh delov.

Prvi del je v Administracija -> Skriptni projekti, kjer je med vtičniki vtičnik x509timestampplugin.
Vtičnik je sistemski in ga ni potrebno nameščati, potrebno je preveriti, ali je omogočen.

Slika 1: Vtičnik za časovno žigosanje

Vklopite vtičnik in dodelite e-poštni naslov uporabnika za prejemanje e-pošte v primeru napake.

Drugi del nastavitve je v Administracija -> Podpisovanje -> Časovni žig.

S klikom izberite vmesnik z zgornjega seznama, nato pa kliknite na gumb “Dodaj” levo spodaj in poimenujte elektronski žig.

Slika 2: Vnašanje imena za nastavitve

Na desni strani vnesite podatke:

Timestamp server URL
Uporabniško ime
Geslo
SSL certifikat – če certifikata še nimate v EBA DMS sistemu, ga je potrebno predhodno uvoziti v hrambo certifikatov.

Slika 3: Primer nastavitev časovnega žigosanja

Tretji del nastavitve je, da nastavite ustrezno pravilo, ki bo izvedlo časovno žigosanje.

Pravila se nastavlja v meniju Administracija>Pravila na dokumentih.

Ustvarite ustrezno časovno pravilo, ki bo opravilo časovno žigosanje po določenem času.

Primera pravil za časovno žigosanje:

Prvi primer je za arhivske dokumente, kjer želimo podaljšati veljavnost podpisa. Pravilo je nastavljeno, da za vse arhivske dokumente preveri datum zadnjega podpisa in po določenem pretečenem času časovno žigosa ustrezne dokumente in posledično podaljša veljavnost podpisa.

Mark documents:
applies to documents in archive 
  and contains personal data 'Yes'
  and reference date 'Last signature certificate valid date'
  and elapsed time '1.780 days, 0 hours, 0 minutes after (moved) reference date'
do timestamp 'X509 Timestamp Plugin - Test Timestamp'

Drugi primer pravila pa je, da sistem samodejno časovno žigosa vse prejete dokumente:

Ponudniki storitve časovnega žigosanja

Brezplačen ponudbnik:

FreeTSA: https://freetsa.org/

Ponudniki v SLO:

SiTrust: https://www.si-trust.gov.si/sl/kvalificiran-elektronski-casovni-zig/
Halcom: https://www.halcom.com/si/halcom-ca/casovno-zigosanje/

Kako vam lahko pomagamo?