1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vzdrževanje sistema
  5. Varnostna kopija in obnova
  6. Migracija med različnimi tipi SQL

Migracija med različnimi tipi SQL

EBA DMS podpira tri različne tipe SQL podatkovnih baz – PostgresSQL, Microsoft SQL in Oracle. Po potrebi lahko migrirate med posameznimi tipi, vendar je potrebno upoštevati nekaj priporočil:

  1. Migracijo opravite po enakem postopku, kot je opisano v prejšnjem poglavju.
  2. Migracijo opravite z orodjem SQL Browser.
  3. Če v EBA DMS uporabljate arhivske baze, je potrebno migrirati tudi te.

Kako vam lahko pomagamo?