1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vodič za namestitev
  5. EBA aplikacijski servisi

EBA aplikacijski servisi

Povzetek postopka namestitve EBA aplikacijskih servisov:

  • Prenos namestitvene datoteke EBA Application Services
  • Namestitev EBA aplikacijskih servisov
  • Povezava s podatkovno bazo
  • Nastavitev parametrov

EBA aplikacijski servisi so strežniški del sistema EBA, ki teče kot storitev (servis) na strežniku. Skrbi za avtomatizacijo določenih procesov – proženje funkcije pošlji / prejmi, uvoz / izvoz podatkov za izmenjavo z drugimi programskimi rešitvami, izdelavo inkrementalnih varnostnih kopij in časovno žigosanje.

Servisi skrbijo tudi za obveščanje v sistemu EBA – obvestilna okna, pošiljanje e-sporočil, skrbijo za beleženje aktivnosti na vsakem servisu in hranijo dnevniške (log) datoteke.

Aplikacijski servisi so povezani na isto bazo kot EBA DMS klient.

Vsak uporabnik EBA DMS klienta mora za popolno funkcionalnost sistema imeti dostop do strežnika, kjer so nameščeni aplikacijski servisi.

Servisi komunicirajo preko HTTP kanala, zaščitenim z SSL enkripcijo. Vrata nastavite za vsak servis posamezno.

Programa za spremljanje delovanja aplikacijskih servisov:

EBA Services Monitor

Je program, dostopen preko sistemske vrstice v operacijskem sistemu Windows in je del namestitvenega paketa EBA aplikacijskih servisov.

Program nam omogoča vklapljanje, izklapljanje in spremljanje statusa servisov. Preko njega lahko tudi dostopamo do Nadzornega centra.

EBA Nadzorni center (EBA Services Control Center)

Program, s katerim nadziramo in nastavljamo delovanje aplikacijskih servisev. Tudi ta program je del namestitvenega paketa EBA aplikacijskih servisov.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?