1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vodič za namestitev
  5. Baza podatkov
  6. FTS modul

FTS modul

MS SQL Server FTS predstavlja enega izmed modulov na Microsoft SQL Server, ki je specializiran za indeksiranje in za poizvedbo nestrukturiranih tekstovnih podatkov, shranjenih v podatkovni bazi Microsoft SQL Server.

Preden lahko izvedemo polno-tekstovno poizvedbo nad polno-tekstovnimi podatki, jih je potrebno najprej indeksirati s pomočjo procesa, ki izvaja indeksacijo polno-tekstovnih podatkov.

Spodnji postopek omogoči FTS na EBA DMS podatkovni bazi:

  1. Najprej namestite FTS modul na strežniku
  2. Poženite spodnje poizvedbe:

MICROSOFT SQL

Najprej morajo njihovi administratorji nastaviti FTS Modul na bazi. Ko je ta nastavljen, se vršijo poizvedbe ena po eno.

exec sp_fulltext_database 'enable'
create unique index eba_fts_texts_idx on eba_fts (id)
create unique index eba_fts_a_texts_idx on eba_fts_a (id)
create unique index eba_abfts_idx on eba_addressbook_fts (id)
create unique index eba_abfts_script_idx on eba_addressbook_script_fts (id)
create fulltext index on eba_fts (texts) key index eba_fts_texts_idx on ftsEBA
create fulltext index on eba_fts_a (texts) key index eba_fts_a_texts_idx on ftsEBA
create fulltext index on eba_addressbook_fts (texts, extern_id) key index eba_abfts_idx on ftsEBA
create fulltext index on eba_addressbook_script_fts (texts) key index eba_abfts_script_idx on ftsEBA

Za test delovanja se lahko uporabi spodnji poizvedbi:

select id from eba_fts where contains( texts, '"pogo*"' )
select id, texts from eba_fts where contains( texts, 'k%' )

Kako vam lahko pomagamo?