1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija aplikacijskih servisov
  5. Exchange servis

Exchange servis

Exchange servis se koristi za izmenjavo dokumentov oziroma podatkov, ki zahtevajo konstanto povezljivost (permanentno poslušajo za komunikacijo). EBA DMS trenutno uporablja AS2 protokol. AS2 protokol zahteva strežnik in klienta tako na strani prejemnika kot na strani pošiljatelja.

Podoben primer stalne povezave je FTP protokol. Exchantge servis se ne uporablja za izvrševanje funkcije pošlji/prejmi ali za Microsoft Exchange.

Če za prejem dokumentov ne koristite AS2 izmenjave, potem ta servis obvezno izklopite!

Slika 1: Exchange servis v EBA Control centru

Splošne nastavitve

  • Quit after idle time: Privzeta vrednost je 60 sekund, kar pomeni, da ko enkrat servis sprejme zahtevek in le-tega sprocesira ter je nedejaven za več kot 60s, potem se zahtevek zaključi oz. prekine.
  • Initial pool size: Ta nastavitev omeji procesiranje nastavljenega števila zahtevkov, ki potekajo sočasno.
  • Additional pool size: Nastavitev je podrejena zgornji – če je dosežena zgornja vrednost (initial pool size) in pripe nov zahtevek za procesiranje – bo sistem upošteval število tu nastavljenih zahtevkov, dokler se ne sprosti količina zahtevkov, določenih z Initial pool size.
  • Server name or address: IP naslov ali ime strežnika, kjer poganjamo EBA aplikacijske servise.

Protocol Settings

Za vsak strežnik za izmenjavo, morate nastaviti svoja vrata (port) – protokole, ki koristijo Exchange servis nastavljate v EBA DMS klientu v meniju Izmenjava>Protokoli.

Activity Monitor

Spremlja vso dogajanje tega servisa – od zatevkov do procesiranja.

Exchange Monitor

V tem zavihku za vsak strežnik oz. protokol spremljamo prejete zahtevke ter odgovor strežnika na njih.

Exchange Requests

Pregled nad vsemi zahtevki, ne glede na strežnik ali protokol.

Exchange messages

Tu vidimo posamezna sporočila, oz. sporočila, ki jih je generiral strežnik, ki je prejel zahtevek.

Script Exceptions

Če se pojavi napaka pri izvrševanju skript, tukaj vidimo kateri projekt ima napako in tako lažje odkrijemo napako. V tem zavihk bomo našli informacije o katerikoli napaki, ki se je pojavila ob izvedbi skripte preko EBA DMS klienta.

Exchange Logs

V tem zavihku se hranijo informacije vseh izvršenih zahtevkov, ki jih je izvedel ta servis. Tu se hranijo vsi podatki procesa avtomatizacije za servis, kdar imamo nivo logiranja nastavljen na Debug.

Service Logs

Tu se nadzirajo vse aktivnosti, v zvezi s samim servisom. Če je servis neodziven oziroma “pade”, potem bo zaznamba v teh zapisih.

Messaging and Log setting

Vsak servis ima seznam možnih napak z definirano prioriteto, za vsako izmed teh pa lahko nastavite, da vam sistem pošlje obvestilo, če do napake pride.

V razdelku Logging lahko nastavljamo, kam se logi zapisujejo ter za koliko dni se hranijo.

Nastavljamo tudi nivo logiranja, privzet nivo je Debug.

Kako vam lahko pomagamo?