1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Delovni tok
  5. Opis pogojev in akcij

Opis pogojev in akcij

Tabela pogojev

V spodnji tabeli so navedeni pogoji, ki jih lahko izberete za izvedbo pravila. V iskalniku lahko iščete po posameznih frazah.

Naziv pogojaOpis pogojaVrsta pravilaMožnosti pogoja
podjetje podjetjeDefiniramo, za katero podjetje velja pogojVse vrste pravilDefinirana podjetja v sistemu.
pripada tipu dokumenta tip_dokumentaDefiniramo, za kateri tip dokumenta velja pogojVse vrste pravilDefinirani tipi dokumentov v sistemu.
smerDefiniramo smer za izbran tip dokumenta- Ob nastanku
- Na dokumentu
- Časovna pravila
vhodni
izhodni
interni
z izbranimi besedami v predmetuDefiniramo, katere besede v predmetu so pogojVse vrste pravilPoljuben vnos
pošiljatelj pošiljateljDefiniramo naziv pošiljatelja kot pogoj- Ob prejemu
- Ob nastanku
- Na dokumentu
- Časovna pravila
Izbor vnosov iz internega imenika.
vsebuje vsebinaDefiniramo vsebino iz vsebinskih podatkov. Pogoj je, da predhodno definiramo tip dokumenta.Vse vrste pravilVsebinski podatki na posameznem tipu dokumenta. Za vsak podatek lahko nastavimo atribut (je enak, ni enak, manjše, večje,...)
Spremni list vsebuje spremni listDefiniramo pogoj, ki se nanaša na spremni list - globalni ali za posamezen tip dokumenta.Vse vrste pravilPodatki na spremnem listu, ki morajo ustrezati pogojem. Lahko nastavljamo atribute - se začne z, je prazen, ni prazen,...
Prejet na poslovno enoto poslovna enotaDefiniramo za katero poslovno enoto velja pravilo. Predpogoj je definirano podjetje.Vse vrste pravilPoslovna enota na podjetju.
Zunanji status je enak statusDefiniramo vrednost zunanjega statusa kot pogoj.Vse vrste pravilDefinirani zunanji statusi na dokumentu.
Klasificiran na klasifikacijaDefiniramo klasifikacijo na dokumentu kot pogoj za pravilo.Vse vrste pravilDefinirana klasifikacija.
Klasificiran na klasifikacija ali nižje.Enako kot zgoraj, le da velja tudi za nižje klasifikacijske nivoje.Vse vrste pravilDefinirana klasifikacija s podnivoji.
Trenutni uporabnik je uporabnik ali delovno mestoPravilo velja za določenega uporabnika ali za vse uporabnike na določenem delovnem mestuVse vrste pravilUporabniki in delovna mesta v organizacijski shemi.
Posredovan osebi osebaVelja za dokument, ki je bil predhodno posredovan določeni osebi, ki jo definiramo s tem pravilom.
Pogoj je izbrano podjetje.
Vse vrste pravilUporabniki
Ima določenega prejemnika za posredovanjeOb prejemu???
Protokol izmenjave protokolDefiniramo protokol izmenjave.Vse vrste pravilProtokoli izmenjave, ki si nameščeni in vklopljeni v sistemu.
Naslov protokola izmenjave nasloviDefiniramo naslov za protokol izmenjave.Vse vrste pravilPoljuben vnos naslova za protokol izmenjave, npr. v primeru SMTP protokola je to e-naslov prejemnika.
Dokument je nova verzija obstoječega dokumentaOb prejemu
???
Pogoj v skripti skriptaRezultat skripte predstavlja pogoj v pravilu.Ob prejemu
Ob nastanku
Na dokumentu
Poljuben vnos skripte.
Opcija Run in debug mode nam omogoča debugiranje skripte v EBA Developerju.
Prejemnik prejemnikDefiniramo prejemnika dokumentaOb pošiljanju
Ob nastanku
Na dokumentu
Časovna pravila
Izbor prejemnika iz internega imenika.
Ko je vir vir virPogoj, ki se vključi ob definiciji izvira dokumenta.Ob pošiljanju
Ob nastanku
Na dokumentu
Skener ali zajem(uvoz).
Dokument je narejen s predlogo predlogaDefiniramo predlogo za pogoj na pravilu.Ob pošiljanju
Ob nastanku
Na dokumentu
Predloge v sistemu.
Povezani dokumenti ustrezajo pogojemZa povezane dokumente na pravilu lahko kreiramo dodatne oziroma ločene pogoje.Ob nastanku
Na dokumentu
???
Način povezanih pogojev načinVsaj en dokument ustreza vsem pogojem
Dokument je zavrnitevOb nastanku
Na dokumentu
???
Dokument je zavrnjenV primeru, da je bil dokument predhodnjo zavrnjen.Ob nastanku
Na dokumentu
Status na dokumentu - zavrnjen.
Ima napake katerekoli???Ob nastanku
Na dokumentu
ID napake.
Ob akciji akcijaDefiniramo akcijo kot pogoj za proženje pravila.Na dokumentuAkcije, ki so na voljo:

Podpis,
Klasifikacija,
Preklasifikacija,
Zaključitev,
Paraf,
Odstrani paraf,
Sprememba zunanjega statusa,
Brisanje dokumenta,
Zavrnitev,
Brisanje zavrnitve,
Uničenje,
Posreduj,
Vrni,
Povezovanje dokumenta,
Razvezovanje dokumenta,
Vlaganje dokumenta,
Izvzemanje dokumenta,
Povezovanje ali vlaganje dokumenta,
Tiskanje,
V hrambo,
Prevzem,
V odpremo,
Nova verzija,
prekliči verzijo,
Shrani,
Dodajanje priponke,
Odstranjevanje priponke

Predikata, ki ju lahko nastavimo: pred ali po.
Podpisan s strani uporabnikovDokumenti, ki so podpisani s strani definiranih uporabnikov.Na dokumentuUporabniki v organizacijski shemi.
Podpisan s strani avtorja dokumentaVelja za dokumente, ki so podpisani s strani avtorja dokumenta.Na dokumentuAvtor dokumenta.
Parafiran s strani uporabnikovVelja za dokumente, ki so parafirani s strani definiranih uporabnikov.Na dokumentuUporabniki v organizacijski shemi.
Parafiran s strani avtorja dokumentaVelja za dokumente, ki so parafirani s strani avtorja dokumenta.Na dokumentuAvtor dokumenta.
Parafiran s strani trenutnega uporabnikaVelja za dokumente, ki so parafirani s strani trenutnega uporabnika.Na dokumentuTrenutni uporabnik
Parafiran s strani vseh uporabnikov, pri katerih je dokumentVelja za dokumente, ki so parafirani s strani vseh uporabnikov, pri katerih je dokument trenutno v pisarni.Na dokumentuUporabniki, pri katerih je dokument v pisarni.
Ni parafiran s strani vseh uporabnikov, pri katerih je dokumentVelja za dokumente, ki niso parafirani s strani vseh uporabnikov, pri katerih je dokument trenutno v pisarni.Na dokumentuUporabniki, pri katerih je dokument v pisarni.
Ko dokument ni parafiran Velja za dokumente, ki niso parafirani.Na dokumentu
Ko dokument je parafiran Velja za dokumente, ki so parafirani.Na dokumentu
Parafiran z vrsto parafa vrsta parafaVelja za dokumente, ki so definirani z vrsto parafa.Na dokumentuDefinirani parafi v sistemu.
Parafiran s strani uporabnika, ki je zapisan na spremnem listu v polju IdVelja za dokumente, ki so parafirani s strani uporabnika, ki je zapisan na spremnem listu v definiranem polju. Predhodno je potrebno izbrati tip dokumenta.Na dokumentu???
Število parafov uporabnikov dokumenta z oznako oznakaVelja za dokumente, ki so parafiriani s strani uporabnikov, ki imajo definirano oznako. Ujemati se mora tudi število parafov.Na dokumentuDefiniramo število parafov ter uporabnike z oznakami, ki parafirajo.
Število parafov uporabnikov dokumenta z dinamično oznako oznakaVelja za dokumente, ki so parafiriani s strani uporabnikov, ki imajo definirano dinamično oznako. Ujemati se mora tudi število parafov.Na dokumentu???
Sprememba na spremnem listu vrednostiVelja za dokumente, kjer se spremeni definirana vrednost na spremnem listu.Na dokumentuDefinirane vrednosti na spremnem listu.
Na spremnem listu spremenjeno poljaVelja za dokumente, kjer se spremeni definirano polje.Na dokumentuDefinirana polja na spremnem listu.
ZaključenVelja za zaključene dokumente - dokumente, ki niso več v delovnem toku.Na dokumentu
Ko dokument ni podpisan Velja za dokumente, ki niso podpisani.Na dokumentu
Ko je dokument podpisan Velja za dokumente, ki so podpisani.Na dokumentu
Ko je dokument klasificiran Velja za dokumente, katere smo predhodno klasificirali.Na dokumentuKlasificirani dokumenti.
Število uporabnikov dokumenta z oznako oznakaNa dokumentu???
Trenutni uporabnik ima oznake oznakaDokumenti, ki so v pisarni uporabnika z določeno oznako.Na dokumentuDefinirane oznake na uporabniku v shemi organizacije.
Število uporabnikov dokumenta z dinamično oznako oznakaNa dokumentu???
Posredovalec je posredovalecPosredovalec dokumenta je določena oseba.Na dokumentuDefinirani uporabniki v sistemu, ustrezno s pooblastili.
posredovan osebi osebaNa dokumentu
Posredovan osebi z oznakami oznakeNa dokumentu
Pot je zaključenaPot dokumenta v delovnem toku je zaključena.Na dokumentu???
Dokument je v potiNa dokumentu
Dokument je novNa dokumentu???
Vsi obvezni podatki so izpolnjeniNa dokumentu???
Število uporabnikov dokumenta številoNa dokumentu???
Trenutni uporabnik je dodal komentarKo je dodan komentar s stranu trenutnega uporabnika.Na dokumentu???
Referenčni datum datumDefiniramo datum, ki velja kot referenca za pogoj pravila.Časovno praviloDefiniramo lahko:

Datum zadnje spremembe,
Datum veljavnosti potrdila zadnjega podpisa,
Datum v pisarni,
Datum prejetja,
Datum pošiljanja,
Datum nastanka.
Premakni referenčni datum premakni???Časovno praviloOpcije:

Na konec meseca
Na dan v mesecu
Na dan v tednu
Na dan v letu
Na konec meseca v letu.
Pretečen čas časČas, ki je pretekel od definiranega referenčnega datuma.Časovno praviloNastavimo lahko x dni, ur in minut pred ali po referenčnem datumu.
Vsebuje osebne podatke vsebujeVelja za dokumente, ki vsebujejo osebne podatke ???Časovno praviloDa

Tabela akcij

Naziv akcijeOpis akcijeVrsta praviliaMožnosti akcije
Posreduj uporabniku uporabnikuDokument se posreduje izbranim uporabnikomDefinirani uporabniki in/ali delovana mesta v EBA DMS.
Označi za izvozNastavi status dokukenta za izvoz.
Obvesti uporabnike uporabniki in obvestiloPošlje obvestilo (mail) označenim uporabnikom. Obvestilo formiramo v tem koraku.Definirani uporabniki v EBA DMS. Vsebino obvestila nastavimo v pravilu.
Posreduj pošiljatelju referenčnega dokumenta
Posreduj avtorju referenčnega dokumenta
Nastavi zunanji status status
Dodeli dostop uporabniku
Odvzemi dostop uporabniku
Posreduj uporabnikom z oznako oznaka
Klasificiraj na klasifikacija

Kako vam lahko pomagamo?