1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Sistem pooblastil
  5. Hramba certifikatov
  6. Interni certifikati

Interni certifikati

Interni certifikati so certifikati, ki si jih izda podjetje samo. Niso kvalificirani, zagotavljajo pa enak nivo kakovosti in varnosti z dokumentnim sistemom, saj podjetje obdrži nivo načina dela, ki zahteva certifikate.

Edina omejitev pri internih certifikatih je, da z njimi ni možno (digitalno) podpisovati dokumentov in z njimi ni možno prožiti funkcije Pošlji/prejmi.

Podpirajo pa ti certifikati parafiranje in vse ostalo, kar sicer omogočajo kvalificirani certifikati. S pomočjo pravil na dokumentih je možno posredno tudi z internim certifikatom priti do podpisanega dokumenta, katerega se lahko prav tako pošlje v elektronski obliki in je prav tako pravno veljaven. Podjetje z internimi certifikati nima nobenega stroška.

Če uporabnik ne potrebuje kvalificiranega certifikata, zanj kreiramo interni certifikat.

Interni certifikati se kreirajo samodejno ob kreiranju novega uporabnika.

Interni certifikati imajo rok veljavnosti 5 let, ki pa se samodejno podaljša po preteku.

Kako vam lahko pomagamo?