1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Izmenjava dokumentov
  5. Pravila prejemanja in pošiljanja
  6. SMTP (pošiljanje)

SMTP (pošiljanje)

Pravilo za pošiljanje moramo nastaviti zato, da poštnemu strežniku pošljemo ustrezne informacije. Predvsem je pomembno polje prejemnika (to), pošiljatelja (from), zadeva(subject) in vsebina.
Bolj, kot definiramo ta polja, manj je verjetnosti, da bodo poslana sporočila pristala v SPAM predalih, saj so poštni strežniki čedalje bolj zahtevni glede ustreznostih teh polj in naša naloga je, da poskrbimo, da poštni strežnik na prejemnikovi strani dobi vse zahtevane informacije.

Pravila pošiljanja nastavimo v meniju Administracija>Izmenjava>Pravila pošiljanja.

Zaženemo čarovnika za pravilo s klikom na gumb “Dodaj”.

Izbermo protokol “SMTP Email Exchange”:

Receiver email list: Seznam prejemnikov. Če uporabljamo poizvedbo, pustimo prazno.
Message subject: Določimo zadevo sporočila.
Message body: Vnesemo vsebino sporočila.
Sender email from: S seznama izberemo, kdo je pošiljatelj sporočila.
Sender email: Vnesemo e-naslov, s katerega pošiljamo, če smo za prejšnjo nastavitev izbrali “Ročno”.
Reply to email: Vnesemo, če želimo, da nam prejemnik odgovori na drug mail, kot s katerega je prejel sporočilo.
Delivery notification: Od prejemnika želimo prejeti potrdilo o prejemu
Don’t send attachments: Ne pošiljaj priponk. Dokument, kreiran v EBA DMS je smatran kot priponka.
Attachment order: Vrstni red priponk
Zip all attachments: Stisni vse priponke v .zip

V poljih zadeva in vsebina lahko uporabljamo mapirane podatkov za prikaz določenih podatkov direktno z dokumenta:

($(InvoiceNumber)) – št. računa

Kako vam lahko pomagamo?