1. Prva stran
 2. Dokumentacija
 3. Administratorska navodila
 4. Izmenjava dokumentov
 5. Pomen statusov pri poslanih e-dokumentih

Pomen statusov pri poslanih e-dokumentih

Statusi za poslane dokumente v EBA DMS so asinhroni. To pomeni, da se osvežujejo z zamikom.
Zamik je odvisen od posameznega protokola (EBA Exchange, banke in UJP, email, …) in pogostosti proženja funkcije Pošlji / prejmi na naši in prejemnikovi strani. 

 • Ko se prvič proži funkcija Pošlji / prejmi se iz EBA DMS dokumenti pošljejo. 
 • Naslednjič, ko se proži Pošlji / prejmi,program za poslane dokumente prejme povratne statuse.
  Prejme jih samo v primeru, da je ali posrednik (npr. EBA agencija, banka) ali naslovnik poslal povratni status za posredovan dokument (to poteka samodejno).
  Povratni statusi se ne pošiljajo takrat, ko se na naslovnikovi strani ne izvaja Pošlji / prejmi. 
 • Status za poslan dokument se tako osveži šele po nekaj urah.


Pomen statusov za poslane dokumente:

Poslan – program za poslan dokument še ni prejel nobenega povratnega statusa.

Dokument je bil iz našega EBA DMS-a poslan prejemnikovemu strežniku, odgovora še ni.
V primeru, ko med pošiljanjem dokumentov program od agencije že dobi odgovor za poslan dokument se ta status ne izpiše, ampak gre kar takoj v naslednjega.

Dostavljeno v naslovnikov poštni nabiralnik – program je dobil odgovor od strežnika, da je bil dokument dostavljen strežniku. Uporabnik oz. njegov sistem s strežnika še ni prevzel dokumenta. 

Naslovnik prejel – odgovor s strani naslovnikovega strežnika po tem, ko naslovnik (uporabnik) prevzame sporočilo z dokumentom s strežnika.

Dostava našega dokumenta naslovniku je bila uspešna in potrjena. Ta status je merodajen.

Napaka pri pošiljanju – sistem je želel poslati dokument, vendar je pri pošiljanju prišlo do napake. V stolpcu “napaka protokola” je zavedena napaka.

Potrebno je preveriti napako. 


Ostali protokoli za pošiljanje

Na EBA, d.o.o., Ljubljana za pošiljanje svojih računov uporabljamo SMTP protokol (e-mail). Izjema so le proračunski uporabniki. Tem račune pošiljamo prek UJP Exchange protokola. 

Ostali možni protokoli za pošiljanje so še: banke, UJP, bizBox, AS2 …

Pri ostalih protokolih za pošiljanje je zgodba glede povratnih statusov enaka, za vmesne povratne statuse za skrbi strežnik posrednika, npr. banka, email strežnik, UJP, ipd. Tukaj se kot povratna informacija lahko izjemoma pojavi še kak drug status. 


Podatkovna polja v EBA DMS

Uporabniki, ki so zadolženi za pošiljanje izhodnih dokumentov direktno iz EBA DMS, naj si na seznamu dokumentov vklopi sledeče stolpce: Status, Protokol, Naslov protokola in Napaka protokola

Tako je možno že s seznama videti kaj se dogaja z dostavo, brez odpiranja dokumenta. 


Pomen podatkovnih polj:

Status – prikazuje status (ne)dostave. Nedostavljeni dokumenti so v EBA DMS običajno obarvani rdeče. Tukaj se ne razbere razloga, zakaj dokument ni bil dostavljen.

Protokol – prikazuje po kateri poti bo dokument z naše strani dostavljen naslovniku. 

Naslov protokola – prikazuje na kateri naslov smo naslovniku poslali dokument. 

V primeru pošiljanja prek emaila, je naslov protokola email naslov prejemnika. 

V primeru pošiljanja prek banke je naslov protokola TRR (oz. IBAN) naslovnika.

V primeru pošiljanja prek EBA Exchange protokola je naslov protokola t.i. “EBA ID”. Ta je samodejno generiran ob uvedbi stranke in je sestavljen iz besed v imenu podjetja. 

Napaka protokola – v primeru, ko je v polju Status razvidno, da dokument ni bil dostavljen ali ni bil niti poslan v tem polju je naveden razlog za to. Razlog je lahko vsebinske ali tehnične narave. 

Primer 1: UJP sistem ima vsebinske kontrole za račune, ki se posredujejo prek UJP. Če nek obvezen podatek računa manjka (npr. številka računa) UJP strežnik javi vsebinsko napako, ki jo EBA DMS izpiše v polju Napaka protokola. Vsebinsko napako vedno rešuje uporabnik sam. Npr. vpiše manjkajočo številko računa. 

Primer 2: Uporabnik želi poslati e-dokument in mu ne deluje internet. Dokumenta ne bo mogel poslati. Razlog je tehnične narave. Težavo rešuje z internetnim ponudnikom.

Primer 3: Uporabnik želi poslati e-dokument, vendar ga ne more zaradi napake v EBA DMS. Razlog je tehnične narave. Težavo rešuje s svojim podpornikom za EBA DMS ali z EBA, d.o.o., Ljubljana.  


Kako vam lahko pomagamo?