1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Podpisovanje in podpisi
  5. Podpisna klavzula

Podpisna klavzula

Podpisna klavzula na dokumentu prikaže podatke o digitalnem certifikatu, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan. Podatki so lahko na primer na koga je bil certifikat izdan, do kdaj je certifikat veljaven itd.

S podpisno klavzulo lahko dokažemo veljavnost podpisa tudi na izvoženih, poslanih ali natiskanih dokumentih.

Za podpisovanje mora uporabnik imeti nastavljen faksimile (sliko lastoročnega podpisa). Faksimile za uporabnike se ureja v meniju Administracija>Sistem Pooblastil>Uporabniki.

Nastavitve podpisne klavzule

Podpisna klavzula se nastavlja v meniju Administracija>Podpisovanje>Podpisna klavzula.

V tem meniju nastavimo na katerih dokumentih želimo prikaz podpisne klavzule (levi del okna) in kateri podatki naj se prikažejo.

Klavzulo lahko namestimo ob katerokoli izmed štirih strani faksimileja.

Slika 1: Nastavitve podpisne klavzule.

Prikaži podpisno klavzulo

Prikaz podpisne klavzule vklopimo ob podpisovanju dokumenta. Kliknemo na akcijo “Podpiši”, z dvoklikom izberemo želeni faksimile, nato pa z desnim klikom miške prikličemo meni, kjer imamo spodnje opcije:

Slika 2: Vklop podpisne klavzule.

Kako vam lahko pomagamo?