1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija aplikacijskih servisov
  5. SQL Queue Service

SQL Queue Service

Servis skrbi za številčenje dokumentov in osveževanje le-tega. Brez povezave na ta servis EBA DMS klient ne bo prikazoval števila dokumentov po posameznih mapah, število novih dokumentov ipd.

EBA DMS klient temu servisu daje zahtevke, servis pa izvaja štetje in sporoča stanje nazaj klientu. Klient servisu privzeto na 10 sekund pošilja zahtevke, servis pa tudi na 10 sekund izvaja štejte in sporoča klientu rezultate. Tako pri privzetih nastavitvah v najslabšem primeru lahko traja do 20 sekund, da se število neprebranih dokumentov na mapi osveži.

Z okoljsko spremenljivko EBA_FOLDER_COUNT_INTERVAL lahko ta interval spremenimo, tako v klientu kot v SQL Queue Service-u.

Po potrebi lahko nastavimo krajše ali daljše intervale s to okoljsko spremenljivko, lahko v klientu, lahko v CC, lahko v obeh (časi se seštevajo). Pozor: vrednost je v milisekundah. Za 20 sekund vpišemo vrednost te spremenljivke: 20000. Privzeti interval je 10 sekund (10.000 milisekund).

Če se vam zdi, da se štetje ne ujema, lahko zbrišete tabelo z ukazom:

truncate table eba_document_counts

Tabela se bo na novo zgradila z novimi podatki.

Za dodatne optimizacije lahko uporabimo še sledeče okoljske spremenljivke:

EBA_FOLDER_TOTAL_COUNTS=disabled – onemogoči štetje skupnih dokumentov po vseh mapah (skupni povzetek ko klikneš posamezno smer dokumenta)

EBA_FOLDER_ARCHIVE_COUNTS=disabled – onemogoči štetje dokumentov po arhivskih mapah, oz. po dokumentih, ki so v hrambi.

Kako vam lahko pomagamo?