1. Prva stran
 2. Dokumentacija
 3. Administratorska navodila
 4. Izmenjava dokumentov
 5. Pravila prejemanja in pošiljanja
 6. IMAP (prejem)

IMAP (prejem)

IMAP Exchange protokol se koristi za prejem dokumentov preko e-pošte. S temi napotki kreirate navodila, ki lahko prejeto sporočilo ustrezno pretvorijo v prejet dokument.

Pravilo kreiramo z gumbom Dodaj. Če že imamo kreirano ustrezno pravilo, lahko za naslednjega partnerja to pravilo enostavno skopiramo in popravimo podatke.

Najprej nas pravilo vpraša, za kater protokol želimo kreirati pravilo:

Slika 1: Izbira protokola pri kreiranju pravila prejema

V naslednjem koraku definiramo pogoje, ki morajo ustrezati, da program prepozna pravilo. Če pogojev ni, sistem sporočilo prestavi v mapo UNKNOWN. Če pogoji so, ampak napačni, sistem sporočilo prestavi v mapo REJECTED ali ERROR.

Več o tem si preberite v Izmenjava dokumentov po e-pošti.

Slika 2: Pogoji za prejem e-pošte
 • Naslovi pošiljatelja:
  • sem vnesemo naslov pošiljatelja sporočila, če jih je več, jih ločimo z vejico.
  • Uporabimo lahko tudi vzorec, kjer pravilo upošteva samo domeno pošiljatelja. Vzorec zapišemo v obliki <*@domena.si>
  • Če želimo splošen prejem uporabimo vzorec <*>. V tem primeru naziv pošijatelja izpolnjujemo ročno ali pa preko skripte (primer spodaj).
 • Prejemnikov naslov:
  • Vpišemo samo, če imamo v sistemu definiranih več različnih naslovov, kamor prejmamo dokumente.
 • Predmet vsebuje:
  • Sistem lahko dokumente loči tudi po predmetu. Vnesemo po potrebi, npr. če ima sporočilo predmet “Račun za opravljene storitve 102/2020”, lahko vnesemo vzorec Račun*.

Primer pogojev v pravilu:

Slika 3: Primer pogoja za prejem e-pošte

V tem primeru bo torej sistem sprejel vsa prejeta sporočila, poslana s kateregakoli e-poštega naslova z domene eba.si in predmetom Račun.

Naslednji korak nam omogoča še bolj podrobno definirati, kaj pričakujemo v prejetem sporočilu:

Slika 4: Nastavitve IMAP protokola
 • Več dokumentov:
  • Označimo le v primeru, da z istim sporočilom pričakujemo več dokumentov istega tipa (npr. pričakujemo 3 račune). En dokument je lahko sestavljen iz para dveh datotek – pdf in xml, vendar je to še vedno samo en dokument.
 • Vsebina kot prikaz:
  • Vsebino e-poštnega sporočila lahko uporabimo kot prikaz dokumenta v sistemu. Uporabimo le v primeru, ko se dokument za prikaz ne pošlje kot priponka v samem sporočilu.
 • Vzorec datoteke s prikazom:
  • Definiramo, katera datoteka se uporabi za prikaz podatkov – običajno je to .pdf datoteka. Vnesemo vzorec <*.PDF>, kar pomeni, da bo sistem za prikaz uporabil .pdf datoteko iz prejetega sporočila.
 • Vzorec datoteke s podatki:
  • Definiramo podatkovno datoteko, katera ustreza zgornji datoteki za prikaz. Običajno gre za .xml datoteko. Vnesemo v obliki vzorca <*.XML>
 • Pošlji potrditev prejema:
  • Od našega spletnega strežnika zahtevamo, da samodejno pošlje potrdilo o prejemu sporočila, ko ga sistem uspešno uvozi.
 • Vsebina kot priponka:
  • Vsebino prejetega sporočila priložimo k dokumentu kot priponko.
 • Podatki kot priponka:
  • Prejeto podatkovno datoteko (XML) pripnemo k dokumentu kot priponko.
 • Prikaz z istim imenom:
  • Označimo, če imata datoteki za prikaz in podatke enako ime – npr. racun_120_2020.pdf in racun_120_2020.xml. Obvezno moramo vklopiti skupaj s prvo nastavitvijo tega sklopa oziroma natančno definirati vzorca prikaza in podatkov.

Sedaj moramo izbrati lastnika podatkov (za multicompany) in parterja – pošiljatelja sporočila.

Slika 5: Nastavitev lastnika in partnerja

V primeru, da imate v sistemu samo eno podjetje, potem se lastnik podatkov določi samodejno, v nasprotnem primeru ga morate definirati ročno.

 • Neznan partner:
  • Izberemo, ko ne želimo samodejno definirati partnerja. To moramo storiti kasneje v skenirnici.
 • Izberite partnerja
  • Iz obstoječega imenika izberemo partnerja, ki nam je dokument poslal.
 • Skripta
  • Partnerja definiramo s pomočjo skripte.
 • Poizvedba
  • Partnerja definiramo s pomočjo poizvedbe na izbrani bazi podatkov.
Primer poizvedbe:

V polje Poizvedba vnesemo poizvedbo, s katero na bazi podatkov lahko pridobimo naziv pošiljatelja na podlagi podatka, ki ga sistem prebere ob prejemju. V tem primeru naziv pošiljatelja izberemo glede na vpisan e-naslov iz internega imenika. Seveda moramo imeti imenik ažurno dopolnjen.

Baze podatkov nastavljamo v splošnih nastavitvah.

select email from eba_addressbook where email='%1'
Slika 6: Primer poizvedbe, kjer definiramo pošiljatelja sporočila

Naslednji korak je, da definiramo, za kateri tip dokumenta gre v prejetem sporočilu:

Slika 7: Definiranje tipa dokumenta

Če od istega pošiljatelja prejemamo različne tipe dokumentov v istem sporočilu, lahko tu izberemo možnost “Neznan tip dokumenta”, vendar to pomeni, da bomo morali tip dokumenta definirati v skenirnici.

Preostale nastavitve sledijo:

 • Format podatkov:
  • Izberemo v primeru, da smo prejeli e-račun in izberemo ustrezen katalog podatkov.
 • Skripta za pretvorbo podatkov:
  • Izberemo v primeru, da želimo prejete podatke pretvoriti s skripto.
 • Pripravi z obrazcem
  • Izberemo v primeru, da želimo prejet dokument pripraviti z obrazcem.

Na koncu definiramo ime pravila – npr. račun od EBA d.o.o. Postopek ponovimo za vsakega pošiljatelja, pravila lahko – će so si poslana sporočila med seboj podobna – lahko kopiramo in samo spreminjamo podatek partnerja.

Kako vam lahko pomagamo?