1. Prva stran
 2. Dokumentacija
 3. Administratorska navodila
 4. Izmenjava dokumentov
 5. Nastavitev protokolov izmenjave

Nastavitev protokolov izmenjave

Za nastavitve protokolov izmenjave izberite Administracija > Izmenjava, razdelek Protokoli.

Slika 1: Seznam protokolov za izmenjavo.

Ko označite protokol, se zavihek Nastavitve prejema ali Nastavitve pošiljanja ustrezno obarva. Belo obarvan zavihek pomeni, v kateri smeri izmenjave se protokol uporablja.

V spodnjem desnem delu dialoga so organizacijske enote, ki lahko prejemajo ali pošiljajo elektronske dokumente. Pošiljanje dokumentov je dovoljeno samo na nivoju podjetja.

Protokol EBA Exchange se uporablja za izmenjavo dokumentov med podjetji, ki uporabljajo EBO. 

Za prejemanje lahko uporabite AS2 internetni komunikacijski protokol, IMAP Email Exchange ali Microsoft Exchange.

Za pošiljanje elektronskih dokumentov lahko izbirate med EBA Exchange, SMTP Email Exchange in Microsoft Exchange protokoli.
V protokole za pošiljanje dokumentov je vključen še Print protokol. 

Print protokol izberite, če boste izhodne dokumente samo natisnili in jih ne boste pošiljali v elektronski obliki.  Ko bo dokument natisnjen, za EBO to pomeni, da je dokument odpremljen.


EBA Exchange protokol 

EBA Exchange protokol ne zahteva nobenih nastavitev.


Print protokol

Protokol Print ne zahteva nobenih nastavitev.

Pozorni bodite le, da ima uporabnik dostop in pravice za rabo želenega tiskalnika.

V primeru proženja print protokola preko avtomatike (scheduler service), mora biti tiskalnik dostopen s strežnika, prav tako pa mora imeti scheduler service pravice za rabo tiskalnika. To uredite z vpisom uporabniških podatkov v Log-on sekcijo lastnosti servisa.

Slika 2: Log on as nastavitve EBA scheduler service-a


AS2 Exchange protokol

Pri  AS2 protokolu imate možnost, da nastavite prejem na podjetje in/ali na poslovno enoto.  za prejem na podjetje označite Centrala. Označite, kam boste prejemali dokumente in  vpišite parametre. 

 • AS2 ID je identifikacijska številka, usklajena s pošiljateljem
 • uporaba SSL povezave za pošiljanje
 • SSL certifikat iz hrambe certifikatov
 • dešifrirni certifikat iz hrambe certifikatov,
 • elektronski naslov, s katerega boste odgovarjali
 • elektronski naslov administratorja, kamor bodo poslana sistemska sporočila. Če jih je več, jih ločite z vejico.
 • Takojšen uvoz
Slika 3: Nastavitve AS2 protokola


IMAP in SMTP protokol

Označite podjetje ali poslovno enote, kamor boste prejemali elektronske dokumente preko IMAP Email Exchange protokola.

Najprej z gumbom “Dodaj” dodajte ime uporabniškega računa za prejem dokumentov.

Slika 4: Imap nastavitve

Nato vpišite:

 • ime ali IP poštnega strežnika
 • označite ali boste uporabili SSL povezavo
 • uporabniško ime in geslo za ta uporabniški račun
 • Izberite način avtentikacije
 • Če je potrebno, izberite certifikat iz hrambe certifikatov za dekripcijo
 • vpišite elektronski naslov, ki bo uporabljen kot elektronski naslov pošiljatelja izhodnega sporočila,
 • elektronski naslov administratorja, kamor bodo poslana sistemska sporočila. Če jih je več, jih ločite z vejico.
 • Časovni zamik pri povezovanju na strežnik

S klikom na “Uveljavi” shranite nastavitve, s klikom na “Testiraj povezavo” pa stestirate povezavo in če je le-ta uspešno izvedena, je protokol nastavljen.

EBA DMS klient se povezuje na privzeta vrata, pri IMAP na 143 in 993 (z SSL), pri SMTP pa 25. Če uporabljate druga vrata, v ime oz. IP strežnika dodajte dvopičje in številko vrat, npr.: mail.eba.si:567

Video: Nastavitev IMAP protokola


SMTP protokol

Označite podjetje in vnesite:

 • ime ali IP naslov SMTP strežnika,
 • uporabniško ime in geslo 
 • vrsto avtentikacije (Login, Plain, CraMDS),
 • označite ali boste uporabili SSL povezavo
 • Časovni zamik pri povezavi na strežnik
Slika 4: Nastavitev SMTP protokola


Microsoft Exchange

Označite podjetje ali poslovno enote, kamor boste prejemali elektronske dokumente preko tega protokola.

Najprej z gumbom “Dodaj” dodajte ime uporabniškega računa za prejem dokumentov.

Slika 5: Nastavitve MS Exchange protokola

Vnesite zahtevane podatke:

 • Web service URL
 • Uporabniško ime
 • Geslo
 • Dekripcijski certifikat
 • E-poštni naslov za odgovarjanje na prejeta sporočila
 • E-poštni naslov za administratorja

WEB service URL: 

https://<mail.server>/ews/exchange.asmx

Pod <mail.server> vnesete svoj mail strežnik, če pa uporabljate Office 365, potem vnesite njihov URL za MS Exchange web servis:

https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx

Kako vam lahko pomagamo?