1. Prva stran
 2. Dokumentacija
 3. Administratorska navodila
 4. Vzdrževanje sistema
 5. Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

S spodnjimi točkami si lahko pomagamo pri odpravljanju težav pri delovanju sistema.

Splošno

 • Preveri, ali je aplikacijski strežnik online.
 • Preverite, ali ima aplikacijski strežnik dostop do interneta.
 • Preveri, ali so bile spremembe na LAN – npr. SSL Firewall, TCP/UDP firewall, menjava mrežne opreme (router, ipd.)
 • Preveri, ali so zagnani EBA Application Services.
 • Preveri, ali se je EBA Settings Service zagnal prvi
 • Preveri, ali je SQL strežnik online.
 • Preveri, ali ima baza dovolj prostora za pisanje
 • Preveri, ali so nastavljena ustrezna vrata za povezavo na bazo (port)
 • Zamenjaj ustrezen certifikat.
 • Preveri, ali je ini datoteka lokalna ali mrežna
 • Če je mrežna, preveri dostopnost in podatke
 • Če je lokalna, preveri podatke
 • V primeru sprememb (SQL uporabnik, drug IP SQL strežnika) popravi podatke

Integracije

 • Preveri, ali je zunanja baza dosegljiva
 • Preveri, ali so bile spremembe na omrežju – zamenjan IP, migracija strežnika, preveri porte na FW, preveri, če povezava na zunanjo bazo poteka preko EBA FW.
 • Preveri, ali so viewi še na voljo v ustrezni bazi podatkov
 • Preveri, ali se je spremenilo ime podjetja v Pantheonu

Obveščanje

 • Preveri, ali je messenger service zagnan
 • Preveri, ali ima uporabnik vnesen e-naslov
 • Preveri, ali je SMTP strežnik dosegljiv in pravilno nastavljen (pomagaj si z log datoteko messenger servisa)
 • Preveri, ali je na SMTP strežniku nastavljen “Relay”
 • Preveri, ali je nastavljeno časovno pravilo pravilno
 • Preveri, ali je vklopljeno opravilo (task) na scheduler servisu
 • Preveri log datoteko messenger servisa.
  Išči po spodnjih frazah:

  EBAServiceBase::getSmtpSettings: next  “SmtpServer” = “server address” – preveri, na kateri SMTP strežnik se povezuje
  sendnotificationmessages – ukaz za pošiljanje obvestil
  MessagingProcessor::sendQueuedMail(): count 1 – preveri število mailov za pošiljanje
  Smtp::setStatus():  5 – status za poslan mail
  Sent: from – poslano z maila
  Not send – ni poslano. Sledi odgovor SMTP strežnika z napako.
  MessagingProcessor::smtpStatus(): MessageSent – zaključeno pošiljanje maila.

 • Preveri SMTP strežnik – so se spremenile nastavitve, geslo,…Ob spremembi teh nastavitev je potrebno resetirati messenger servis.

Kako vam lahko pomagamo?