1. Prva stran
 2. Dokumentacija
 3. Administratorska navodila
 4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
 5. Spremni list
 6. Kreiranje in urejanje spremnega lista

Kreiranje in urejanje spremnega lista

Spremni list kreirate in urejate v meniju Administracija > Nastavitve dokumentov  razdelek Spremni list

Spremni list kreirate na tipu dokumenta, ki mora prehodno biti definiran v sistemu.

S klikom na gumb “dodaj” se pojavi vnosno okno, v katerem izberete tip dokumenta in njegovo smer.

Če za smer izberete možnost “Splošno za tip dokumenta” to pomeni, da spremni list velja za izbrani tip dokumenta, ne glede na njegovo smer.

V kolikor je v sistemu EBA več podjetij, morate izbrati tudi podjetje.

Slika 1: Dodajanje spremnega lista

Ko ste določili tip dokumenta in smer, za katerega želite izdelati spremni list, lahko začnete z oblikovanjem spremnega lista.

Spremni list uredite z dvoklikom ali s klikom na tipko Podrobnosti.

Slika 2: Urejanje spremnega lista

V dialogu za oblikovanje spremnega lista s klikom na gumb + dodajate polja spremnega lista.  

V levem delu vnosnega okna je seznam polj v spremnem listu, na desni strani so opisane lastnosti posameznega polja in vrednosti lastnosti.

Slika 3: Oblikovanje spremnega lista

Novo dodano polje ima privzeto ime Polje 1, na levi strani pa je seznam lastnosti in nekaj privzetih vrednosti.


Opis tipa podatkov

Na voljo so naslednji tipi podatkov:

 • Niz znakov, celo število, decimalno število, datum, čas, datum in čas. Če je tip podatka decimalno število, definirate še število decimalnih mest. Pri celih številih lahko izpustite ločilo tisočic.
 • Seznam vrednosti, ki ga uporabite takrat, ko je za polje vnaprej določen nabor vrednosti.
 • Samodejno uporabite takrat, ko se bo določeno polje samodejno polnilo ob nastanku nekega dogodka. Ob nastavljenem dogodku se sprožijo ustrezni prožilci in nastavijo vrednost samodejnega polja v spremnem listu. V seznam lahko dodate več prožilcev. Za vsak prožilec nastavite tip prožilca in dogodek.
 • Tabela, ki jo izberete takrat, ko želite, da je polje v obliki tabele. Za to polje morate kreirati stolpce, tako da dvokliknete na ime polje na levi strani vnosnega ekrana.
 • Seznam vrednosti (baza podatkov) kot vir podatkov uporablja zunanjo bazo podatkov, za določanje nabora vrednosti lahko kreirate poizvedbe. Primer: uporaba šifrantov, ki so kreirani in vzdrževani v drugem sistemu npr. ERP sistemu vašega podjetja.
 • Niz znakov (baza podatkov) kot vir podatkov uporablja zunanjo bazo podatkov, za določanje nabora vrednosti lahko kreirate poizvedbe. Ima nekaj več možnosti od seznama vrednosti (baza podatkov), kreiranja vgnezdene poizvedbe in možnost kreiranja avtomatskega vlaganja/ povezovanja
 • Logična vrednost (da/ne), ki jo izberete takrat, ko vrednost polja lahko zavzame samo logično vrednost DA (true) in NE (false). Vrednost polja na spremnem listu je označena z 2SPREM~1_img16 ali 2SPREM~1_img17
 • Večvrstični niz znakov, ki ga izberete takrat, ko vrednost polja lahko zavzame niz znakov v več vrsticah. Število vrstic določite sami.
 • Večizbirni seznam vrednosti, ki ga izberete takrat, ko je za polje vnaprej definiran določen nabor vrednosti. V spremnem listu lahko izberete več vrednosti (za razliko od tipa podatka Seznam vrednosti).

Kako vam lahko pomagamo?