1. Prva stran
 2. Dokumentacija
 3. Administratorska navodila
 4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
 5. Spremni list
 6. Kreiranje in urejanje spremnega lista

Kreiranje in urejanje spremnega lista

Spremni list kreirate in urejate v meniju Administracija > Nastavitve dokumentov  razdelek Spremni list

Spremni list kreirate na tipu dokumenta, ki mora prehodno biti definiran v sistemu.

S klikom na gumb “dodaj” se pojavi vnosno okno, v katerem izberete tip dokumenta in njegovo smer.

Če za smer izberete možnost “Splošno za tip dokumenta” to pomeni, da spremni list velja za izbrani tip dokumenta, ne glede na njegovo smer.

V kolikor je v sistemu EBA več podjetij, morate izbrati tudi podjetje.

Slika 1: Dodajanje spremnega lista

Ko ste določili tip dokumenta in smer, za katerega želite izdelati spremni list, lahko začnete z oblikovanjem spremnega lista.

Spremni list uredite z dvoklikom ali s klikom na tipko Podrobnosti.

Slika 2: Urejanje spremnega lista

V dialogu za oblikovanje spremnega lista s klikom na gumb + dodajate polja spremnega lista.  

V levem delu vnosnega okna je seznam polj v spremnem listu, na desni strani so opisane lastnosti posameznega polja in vrednosti lastnosti.

Slika 3: Oblikovanje spremnega lista

Novo dodano polje ima privzeto ime Polje 1, na levi strani pa je seznam lastnosti in nekaj privzetih vrednosti.

Vrednost posamezne lastnosti spremenite tako, da se pozicionirate na “Vrednost” določene lastnosti in  vrednost vpišete, jo izberete iz spustnega menija  ali uporabite ustrezni urejevalnik lastnosti.

Urejevalniki lastnosti se v programu EBA DMS uporabljajo za nastavljanje samodejnih polj in seznamov vrednosti.

Opis lastnosti polj spremnega lista

 • Id 
  je enolično ime polja.  Sestavljeno je lahko iz črk in številk, obvezno pa se mora začeti s črko. Ne sme vsebovati presledkov ali posebnih znakov (šumnikov, ločil). Zapiše se v bazo podatkov kot ime stolpca in uporabniku ni vidno. Polja na spremnem listu ne smejo imeti id-ja “ID”.

  Namenjen je integraciji, zaledni program preko Id doseže vrednost tega polja v spremnem listu za dokument, ki ga obdeluje. 
 • Naslov 
  je ime polja, ki bo vidno na spremnem listu na programskih maskah.
 • Tip podatkov 
  omejite nabor dovoljenih vrednosti v  polju. Tip podatka izberete iz spustnega seznama, v primeru, da želite samo določeno besedilo na spremnem listu pustite polje prazno. Odvisno od izbranega tipa podatkov, se spreminja tudi nabor lastnosti. 
 • Pisava naslova 
  določite vrsto pisave za naslov podatka, v Pisavi podatkov izberete vrsto pisave za vsebino podatkov, v Barvi pisave pa definirate privzeto barvo.
 • Samo za branje 
  če je podatek označen “samo za branje”, v polje ne morete vpisovati drugih vrednosti. Ta opcija se običajno uporablja za podatke, ki se avtomatsko generirajo ali se prepišejo iz drugega programa.
 • Način postavitve
  vodoravno pomeni, da je vsebina podatka ob naslovu podatka, navpično, da je pod njim. 
 • Širina naslova 
  širina polja v pikah (pixlih).
 • Širina podatka 
  širina polja v pikah (pixlih).
 • Vidno
  izberete ali je polje vidno ali skrito v spremnem listu. 
 • Indeksirano
  Vklopimo, kadar želimo možnost iskanja po poljih na spremnem listu, prav tako lahko podatke prikažemo v stolpcih pri pregledu dokumentov v pisarni ali skrbništvu.
 • Omejeno spreminjanje
  Ne – spreminjanje dovoljeno,  Da – onemogočeno spreminjanja, podatek lahko spremeni samo avtor, skrbnik ali administrator.
 • Privzeta vrednost 
  pomeni, da polju dodelite privzeto vrednost, ki bo zapisana v polju, ko odprete dokument. Uporablja se, kadar v polje večinoma vpisujemo enak podatek.
 • Odvisno od polj 
  lastnost pomeni, da je vrednost polja odvisna od drugih polj. Označite polje na spremnem listu, ki bo odvisno. Odprite seznam in označite polja, od katerih bo odvisno izbrano polje
 • Podatkovna povezava – v tem polju povežete polje na spremnem listu s podatki na tipu dokumentu. Podatke izberete iz spustnega seznama.
 • Bližnjice
 • Tip podatka za prikaz
  izberete tip podatka, kot bo prikazan na spremnem listu


Opis tipa podatkov

Na voljo so naslednji tipi podatkov:

 • Niz znakov, celo število, decimalno število, datum, čas, datum in čas. Če je tip podatka decimalno število, definirate še število decimalnih mest. Pri celih številih lahko izpustite ločilo tisočic.
 • Seznam vrednosti, ki ga uporabite takrat, ko je za polje vnaprej določen nabor vrednosti.
 • Samodejno uporabite takrat, ko se bo določeno polje samodejno polnilo ob nastanku nekega dogodka. Ob nastavljenem dogodku se sprožijo ustrezni prožilci in nastavijo vrednost samodejnega polja v spremnem listu. V seznam lahko dodate več prožilcev. Za vsak prožilec nastavite tip prožilca in dogodek.
 • Tabela, ki jo izberete takrat, ko želite, da je polje v obliki tabele. Za to polje morate kreirati stolpce, tako da dvokliknete na ime polje na levi strani vnosnega ekrana.
 • Seznam vrednosti (baza podatkov) kot vir podatkov uporablja zunanjo bazo podatkov, za določanje nabora vrednosti lahko kreirate poizvedbe. Primer: uporaba šifrantov, ki so kreirani in vzdrževani v drugem sistemu npr. ERP sistemu vašega podjetja.
 • Niz znakov (baza podatkov) kot vir podatkov uporablja zunanjo bazo podatkov, za določanje nabora vrednosti lahko kreirate poizvedbe. Ima nekaj več možnosti od seznama vrednosti (baza podatkov), kreiranja vgnezdene poizvedbe in možnost kreiranja avtomatskega vlaganja/ povezovanja
 • Logična vrednost (da/ne), ki jo izberete takrat, ko vrednost polja lahko zavzame samo logično vrednost DA (true) in NE (false). Vrednost polja na spremnem listu je označena z 2SPREM~1_img16 ali 2SPREM~1_img17
 • Večvrstični niz znakov, ki ga izberete takrat, ko vrednost polja lahko zavzame niz znakov v več vrsticah. Število vrstic določite sami.
 • Večizbirni seznam vrednost, ki ga izberete takrat, ko je za polje vnaprej definiran določen nabor vrednosti. V spremnem listu lahko izberete več vrednosti (za razliko od tipa podatka Seznam vrednosti).