1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
  5. Spremni list

Spremni list

Spremni list v sistemu EBA DMS je spremljajoči dokument tipa dokumenta, kamor se zapisujejo določeni dodatni podatki o dokumentu.

Spremni list je viden v oknu dokumenta v zavihku Spremni list, v iskalniku dokumentov so podatki spremnega lista iskalni kriterij, prav tako so dostopni kot stolpci za prikaz v seznamu dokumentov v raziskovalcu.

Slika 1: Spremni list v oknu odprtega dokumenta

Spremni list lahko poljubno oblikujete, določite, katere podatke naj vsebuje, kateri od teh podatkov so obvezni, definirate padajoče izbirne sezname za lažje delo in manj napak.

Seznami vrednosti posameznih polj lahko podatke črpajo iz več različnih tipov baz. Podatke na spremnem listu lahko povežete s podatki na dokumentu in s tem se ob prepoznavanju podatkov na dokumentu avtomatsko polnijo podatki na spremnem listu.

Administracija > Nastavitve dokumentov  razdelek Spremni list spremne liste kreirate in urejate za posamezne tipe ali za vse tipe dokumentov (globalno), za posamezne smeri dokumentov ali splošno za izbran tip dokumenta.

Slika 2: Urejanje in dodajanje spremnih listov

Če je spremnih listov več, so ti na dokumentu vidni združeno, eden pod drugim.

V primeru več podjetij lahko izdelate spremni list za vsako podjetje posebej ali skupnega, ki velja za vsa podjetja.

Običajno se spremni list izdela za posamezen tip dokumenta, če pa kreirate globalni spremni list, je ta veljaven za vse tipe dokumentov. 

Članki

Kako vam lahko pomagamo?