1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Vodič za namestitev
  5. Baza podatkov
  6. Nastavitev Microsoft SQL baze

Nastavitev Microsoft SQL baze

Če uporabljate Microsoft SQL Server, pri kreiranju baz za EBA DMS in pri kreiranju SQL uporabnika nujno upoštevajte sledeča navodila, saj so ključna za delovanje sistema EBA.

SQL uporabnik

MS SQL uporabnik za EBA DMS naj bo kreiran z SQL avtentikacijo (ne Windows avtentikacijo).

Jezik oz. polje “Default language” naj bo: “English”.

Collation

Ko kreirate nove baze za EBA DMS naj te imajo collation nastavljen na “Slovenian_CI_AS”. Kateri nabor točno, ni tako pomembno. Mora pa baza obvezno imeti collation: CI – Character Insensitive (neobčutljivo na velike in male črke).

Izogib deadlockom

Za pojasnilo, kaj je deadlock, kliknite na Wikipedio.

Ko naredite novo bazo, pred njeno uporabo poženite sledeči dve poizvedbi, obvezno kot bazni administrator (sa):

ALTER DATABASE MyDatabase SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON
ALTER DATABASE MyDatabase SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON

MyDatabase” zamenjajte z dejanskim imenom EBA baze.
Poizvedbi morate pognati na vseh EBA bazah, v primeru da jih je več.

Preden poženete bazni poizvedbi naj vsi uporabniki EBA DMSa zaprejo program, saj s tem prekinejo vse aktivne povezave na bazo.

Omogočanje zaklepa dokumentov

Vsakič, ko uporabnik odpre dokument se ta zaklene, da ga drugi ne morejo urejati. Lahko pa imajo istočasno odprtega in ga gledajo hkrati. Na MS SQL je potrebno pognati dve bazni poizvedbi, da zaklep dokumentov deluje.

Ti dve poizvedbi (eno po eno) prav tako ženite kot “sa” uporabnik:

USE master
GRANT VIEW SERVER STATE TO SqlUser

SqlUser” zamenjajte z dejanskim imenom sql uporabnika, ki se uporablja za EBA DMS bazo.

Izogib velikim log datotekam

Microsoft SQL Server privzeto logira (piše dnevniške datoteke za) baze z veliko podrobnostmi. To pomeni, da v kratkem času sistemske log datoteke baze precej narastejo in zasedejo zelo veliko prostora na disku. V izogib temu se logiranje za vsako EBA DMS bazo nastavi na “simple”. To se lahko izvede tudi z SQL poizvedbo:

ALTER DATABASE MyDatabase SET RECOVERY SIMPLE

MyDatabase” zamenjajte z dejanskim imenom EBA DMS baze.

Kako vam lahko pomagamo?