1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Obveščanje
  5. Nastavitve obveščanja

Nastavitve obveščanja

Podatke za SMTP strežnika vnesemo v meniju Adminstracija>Obveščanje.

Vnesemo zahtevane podatke, po vnosu s klikom na gumb Testiraj povezavo preverimo, če povezava deluje.

Privzeta vrata v programu za pošiljanje so 25, v kolikor uporabljate druga vrata jih nastavite tako, da naslovu SMTP strežnika dodate dvopičje in številko vrat (slika spodaj).

Po spreminjanju nastavitev SMTP strežnika je OBVEZNO potrebno resetirati Messenger servis.

Slika 1: Vnos podatkov SMTP strežnika

Dodatna navodila za Office365

Pri rabi Office365 rešitve vam priporočamo, da si pomagate z MS dokumentacijo:

Povezava na MS dokumentacijo


Kriteriji

V zavihku Obveščanje določite akcije, ki sprožijo obveščanje, tako, da jih označite.

Akcije, ki sprožijo obveščanje:

  • Posredovan – uporabnik je dobil dokument v svojo pisarno,
  • Dodeljen dostop – uporabnik dobil dostop do dokumenta,
  • Klasificiran – dokument je bil klasificiran v klasifikacijo, katere skrbnik je uporabnik,
  • Posredovan paket – uporabniku je bil posredovan paket iz skenirnice.
Slika 2: Določanje akcij, ki sprožijo obveščanje.

Označene akcije pomenijo, da bo uporabnik v EBA DMS  dobil sporočilo (v sporočilnem oknu desno spdaj) , ko se bo na dokumentu izvedla zadevna akcija. Za vsako označeno akcijo lahko iz spustnega seznama v stolpcu Dodatno izberete še obveščanje po elektronski pošti, kjer imate dve možnosti.

“Če uporabnik ni prijavljen pošlji sporočilo po elektronski pošti” pomeni, da bo uporabnik dobil obvestilo po elektronski pošti, če ni prijavljen v EBA DMS. “Vedno pošlji sporočilo po elektronski pošti” pomeni, da bo uporabnik vedno dobil obvestilo po elektronski pošti, ne glede na to, ali je prijavljen v sistem ali ne.

Če v polju “Dodatno” ne izberete nobenega vnosa s seznama, se e-pošta ne bo poslala, ampak se bo prikazalo zgolj okno desno spodaj ob prijavi v sistem.

Opravite lahko še dodatno nastavitev v Administracija > Splošne nastavitve razdelek Ostalo in označite opcijo “Ob dodajanj dokumenta v skupine ali posredovanju dokumenta privzemi obveščanje novih uporabnikov”. S tem dosežete, da se kljukica v stolpcu Obvesti v dialogu za posredovanje dokumenta vedno avtomatsko doda.

Slika 3: Dodatne nastavitve obveščanja

Vsebina in izgled obvestil

V zavihku Elektronska pošta urejate vsebino sporočila, ki se posreduje po elektronski pošti. Vsebino sporočila nastavite za vsako akcijo posebej, izbirate lahko jezik sporočila, urejate zadevo in telo sporočila.

Slika 4: Zavihek Elektronska pošta

Kako vam lahko pomagamo?