1. Prva stran
 2. Dokumentacija
 3. Administratorska navodila
 4. Obveščanje
 5. Nastavitve obveščanja

Nastavitve obveščanja

Podatke za SMTP strežnika vnesemo v meniju Adminstracija>Obveščanje.

Vnesemo zahtevane podatke, po vnosu s klikom na gumb Testiraj povezavo preverimo, če povezava deluje.

Privzeta vrata v programu za pošiljanje so 25, v kolikor uporabljate druga vrata jih nastavite tako, da naslovu SMTP strežnika dodate dvopičje in številko vrat (slika spodaj).

Po spreminjanju nastavitev SMTP strežnika je OBVEZNO potrebno resetirati Messenger servis.

Slika 1: Vnos podatkov SMTP strežnika

Dodatna navodila za Office365

Pri rabi Office365 rešitve vam priporočamo, da si pomagate z MS dokumentacijo:

Povezava na MS dokumentacijo


Kriteriji

V zavihku Obveščanje določite akcije, ki sprožijo obveščanje, tako, da jih označite.

Akcije, ki sprožijo obveščanje:

 • Posredovan – uporabnik je dobil dokument v svojo pisarno,
 • Dodeljen dostop – uporabnik dobil dostop do dokumenta,
 • Klasificiran – dokument je bil klasificiran v klasifikacijo, katere skrbnik je uporabnik,
 • Posredovan paket – uporabniku je bil posredovan paket iz skenirnice.
 • Prejet paket ko uporabnik prejme paket iz izmenjave.
 • Sprememba predloge – ko se spremeni določena predloga

Dodatne kriterije lahko nastavimo s časovnimi pravili, proženje pa se izvaja na določen interval. V tem primeru moramo nastaviti časovno pravilo ter nastaviti opravilo v EBA CC.

Slika 2: Določanje akcij, ki sprožijo obveščanje.

Označene akcije pomenijo, da bo uporabnik v EBA DMS  dobil sporočilo (v sporočilnem oknu desno spdaj) , ko se bo na dokumentu izvedla zadevna akcija. Za vsako označeno akcijo lahko iz spustnega seznama v stolpcu Dodatno izberete še obveščanje po elektronski pošti, kjer imate dve možnosti.

“Če uporabnik ni prijavljen pošlji sporočilo po elektronski pošti” pomeni, da bo uporabnik dobil obvestilo po elektronski pošti, če ni prijavljen v EBA DMS. “Vedno pošlji sporočilo po elektronski pošti” pomeni, da bo uporabnik vedno dobil obvestilo po elektronski pošti, ne glede na to, ali je prijavljen v sistem ali ne.

Če v polju “Dodatno” ne izberete nobenega vnosa s seznama, se e-pošta ne bo poslala, ampak se bo prikazalo zgolj okno desno spodaj ob prijavi v sistem.

Ostale nastavitve

V razdelku Ostalo nastavljamo dodatne nastavitve glede obveščanja:

 • Združi hkratna sporočila za istega prejemnika
  Prejemnik ne bo dobil x-število sporočil, ampak hkratna sporočila združena v eno sporočilo.
 • V sporočilu dodaj povezavno na dokument v EBA DMS
  Uporabnik lahko tako dokument odpre neposredno iz e-poštnega klienta (pogoj je seveda nameščen EBA DMS klient in dostop do baze)
 • V sporočilu dodaj povezavo na dokument v EBA DMS Mobile
  Če se uporablja EBA DMS Mobile, se lahko doda povezavo na dokument in se ga odpre v Web klientu.
 • Vklopi shranjevanje prejetih sporočil (ikona v statusni vrstici)
  Vsa sporočila se shranijo v ikono in jih lahko kadarkoli prikličemo:

V naslednjem razdelku lahko tudi nastavimo, kaj se zgodi, če se sistem ne more povezati na strežnik za obveščanje:

 • Zavrzi sporočilo – sistem ne bo poslal sporočila
 • Poskušaj, dokler sporočilo ni starejše od (nastavi št. dni in ur) – sistem bo poskušal poslati sporočilo do določene vrednosti
 • Vedno pošlji – sistem bo vseeno poslal sporočilo.

Nastavitve privzetega obveščanja uporabnikov

V tem razdelku lahko nastavimo privzeto obveščanje uporabnikov pri posredovanju dokumenta in dodeljevanju dostopa – program samodejno nastavi kljukico za obveščanje, drugače jo je potrebno nastaviti ročno.

Nastavimo lahko tudi, da nam program ne prikaže obvestilnega okna v spodnjem desnem kotu.

Slika 4: Dodatne nastavitve obveščanja

Obveščanje o certifikatih

Funkcija je podrobneje opisana na strani Obveščanje pred potekom certfikata.

Vsebina in izgled obvestil

V zavihku Elektronska pošta urejate vsebino sporočila, ki se posreduje po elektronski pošti. Vsebino sporočila nastavite za vsako akcijo posebej, izbirate lahko jezik sporočila, urejate zadevo in telo sporočila.

Slika 4: Zavihek Elektronska pošta

Kako vam lahko pomagamo?