1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija klienta
  5. Sistemske nastavitve

Sistemske nastavitve

Preko sistemskih nastavitev lahko nastavite strežnik proxy, okoljske spremenljivke, jezik in dnevniško (log) datoteko.
Za sistemske nastavitve v menijski vrstici izberite Orodja > Nastavitve razdelek Sistem.

Privzeta vrednost je Neposredna povezava do interneta.
Možnosti sta še Uporabi sistemske nastavitve in Ročna nastavitev, kjer se vam odpre polje za vnos naslova Proxy strežnika in vrat.

Slika 1: Okno sistemskih nastavitev

Okoljske spremenljivke

V pripravi.

Jezik

Tu spreminjate privzeti sistemski jezik.

Log datoteka

Tu določite pot, kamor naj se zapisuje dnevniška (log) datoteka ter nivo logiranja.

Z gumbom “Pokaži datoteko” se odpre lokacija, kamor se zapisuje log datoteka.

Kako vam lahko pomagamo?