1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
  5. Tipi dokumentov

Tipi dokumentov

Tip dokumenta je množica dokumentov, ki so združeni glede na svojo vsebino. Primer tipa dokumenta je  npr. račun, naročilnica,… 

Dokumenti se sami razvrščajo po ustreznih pripadajočih mapah, razen pri skeniranih, kjer uporabnik sam določi tip in smer dokumenta.

V sistemu EBA so tipi dokumentov  definirani:

  • tipom dokumenta, poimenovanem glede na svojo vsebino,
  • smerjo dokumenta, ki je odvisna od tega kdo je pošiljatelj ali prejemnik dokumenta. 
  • vrsto dokumenta, ki je lahko sistemski (preddefiniran v sistemu) ali interni (kreiran s strani uporabnika).

V sistemu EBA so že definirani nekateri sistemski tipi dokumentov (Dobavnica, Dopis, Naročilnica, Račun,..). Uporabnik ima možnost kreiranja svojih dokumentov ti. internih tipov dokumentov v  Administracija > Tipi dokumentov razdelek Tipi dokumentov.

Slika 1: Sistemski tipi dokumentov

Vsak tip dokumenta ima svojo smer, ki je odvisna od tega, kdo je pošiljatelj in kdo prejemnik dokumenta. 

Dokumenti se glede na smer delijo na: 


vhodne dokumente, ki jih prejmete v podjetje in je vaše podjete prejemnik, pošiljatelj je npr. poslovni partner. To so torej tisti dokumenti, ki jih zajamete v EBA DMS.

izhodne dokumente, ki jih pošiljamo iz podjetja, vaše podjetej je pošiljatelj, naslovnik je npr. poslovni partner ali fizična oseba; To so tisti dokumenti, ki jih pošiljate iz EBA DMS.

interne dokumente, to so tisti, ki nastanejo in ostanejo v vašem podjetju. Med interne dokumente sodi vsa dokumentacija, ki je relevantna samo za vaše podjetje – zapisniki, pogodbe o zaposlitvah, poročila, analize,… Interni dokumenti nastanejo v EBA DMS in tam tudi ostanejo.

Tipe dokumentov, ki jih želite uporabljati v sistemu EBA, morate označiti s kljukico. Če boste uporabljali interne dokumente, jih morate najprej kreirati.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?