1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija aplikacijskih servisov
  5. Firewall Service

Firewall Service

Firewall servis se koristi za povezovanje na aplikacijske servise ter EBA DMS podatkovno bazo – uporabno predvsem za zunanji dostop do sistema, bodisi za zaposlene, bodisi za stranke oz. partnerje.

Firewall servis nadomesti povezavo na podatkovno bazo in aplikacijske servise, ki so sicer ločeni, torej ves promet poteka preko enega kanala.

Za povezavo preko firewall servisa se generira ločeno geslo ter potrebno je definirana vrata odpreti za zunanji dostop. Z novimi podatki nastavimo nov tip povezave na podatkovno bazo, kjer pod tip baze izberemo EBA Firewall.

Navodila za povezavo EBA DMS klienta s podatkovno bazo.

Ob spremembi nastavitev je potrebno ponovno zagnati Firewall servis.

Slika 1: Primer EBA FW povezave

Connections

Zavihek z vsemi nastavitvami za povezavo preko EBA FW servisa.

Slika 2: Nastavitev povezav za EBA FW

Filters

V zavihku Filters nastavljamo filtre za omejevanje dostopa do EBA FW.

Ta korak je obvezen, četudi dostopa ne želimo omejevati na IP naslove. Sledite spodnjim korakom za dodajanje filtra:

  1. V zgornje polje dodajte nov filter in ga poljubno poimenujte. Vrednosti dodajate z dvoklikom v posamezno polje.
  2. V polje IP mask vnesite vrednost IP območja v formatu x.x.x.x/x. Če dostopa ne želite omejiti na IP območje, vnesite 0.0.0.0/0.
  3. V spodnje polje pod “Connection name” izberite ime EBA FW povezave, ki ste jo dololočili na zavihku Connections.
  4. Pod “Database name” vnesite ime podatkovne povezave.
Slika 3: Nastavljanje filtrov za povezavo.

Activity Monitor

Spremlja vso dogajanje tega servisa – od zatevkov do procesiranja.

Service Logs

Tu se nadzirajo vse aktivnosti, v zvezi s samim Web service servisom. Če je servis neodziven oziroma “pade”, potem bo zaznamba v teh zapisih.

Messaging & Logging

Vsak servis ima seznam možnih napak z definirano prioriteto, za vsako izmed teh pa lahko nastavite, da vam sistem pošlje obvestilo, če do napake pride.

V razdelku Logging lahko nastavljamo, kam se logi zapisujejo ter za koliko dni se hranijo.

Nastavljamo tudi nivo logiranja, privzet nivo je Debug.

Kako vam lahko pomagamo?