1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Podpisovanje in podpisi
  5. Podpisovanje

Podpisovanje

V tej sekciji nastavimo certifikate za podpisovanje in izvažanje dokumentov. Pravna veljavnost je eden izmed temeljev EBA DMS, zato s temi nastavitvami zagotovimo digitalni podpis vsem dokumentom, ki pridejo v sistem in jim s tem potrdimo veljavnost.

Enako velja za dokumente, ki jih podpisujemo in izvažamo.

Za rabo skenirnice in zajema (uvoza) dokumentov, moramo tu nastaviti, kateri certifikat podpisuje vhodne dokumente.

Po navadi nastavimo kvalificirano elektronsko Potrdilo za e-žig; za  namen skeniranja in uvažanja dokumentov je potrdilo namenjeno zagotovitvi izvora in celovitosti podatkov oz. dokumentov. Omogoča le podpisovanje dokumentov, ne pa tudi prijave in šifriranja. 

Dodajanje certifikatov

Slika 1: Nastavitev podpisovanja

Certifikate dodamo v meniju Administracija>Podpisovanje, postopek je sledeč:

Z gumbom Dodaj dodajamo nov certifikat. Odpre se nam okno, kjer najprej definiramo, za katero podjetje želimo nastaviti certifikat.

Nato določimo certifikat (sistem nas vpraša za geslo, ki smo ga vnesli ob uvažanju certifikata) iz hrambe certifikatov.

Zadnji korak je še, da s spustnega seznama izberemo namen za ta certifkat, opcije so:

– Skenirnica in zajem (za vse dokuemnte, ki pridejo v sistem)
– Izvoz (za vse dokumente, ki jih iz sistema izvažamo)
– Mobilni podpis (za dokumente, katere podpisujemo mobilno).

Mobilni podpis nam omogoča podpisovanje dokumenta “v živo”, torej pri podpisovanju se nam odpre okence, kjer s pisalom ali prstom podpišemo dokument. Mobilni podpis je na voljo v Web klientu.

Slika 2: Nastavljanje digitalnega podpisa

Na dokumentih vidimo, da se takoj po prenosu dokuemta iz skenirnice v pisarno uporabnika vidi podpis, ki smo ga nastavili v skenirnici.

Kako vam lahko pomagamo?