1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija aplikacijskih servisov
  5. Splošne nastavitve

Splošne nastavitve

Slika 5: General zavihek v Control Centru

Contacts
Tu lahko vnesemo kontakte, kamor bo Control Center samodejno pošiljal e-sporočila v primeru napak. Lahko določimo splošen kontakt, ali pa jih ločimo po skupinah.

Sprožilce nastavljate ločeno za vsak servis v zavihkih.

Nastavite lahko različne sprožilce za pošiljanje obvestil:

Service start – obvestilo ob zagonu servisa
Service stop – obvestilo ob zaustavitvi servisa
Service start failed – obvestilo ob neuspelem zagonu servisa
Database connect failed – obvestilo ob neuspešni povezavi na podatkovno bazo
Port listen failed – obvestilo pri neuspešnem poslušanju preko vrat
Unsupported Service Mode –
Scheduler task sucseeded – obvestilo o uspešno izvedenem opravilu
Scheduler task failed – obvestilo ob neuspešno izvedenem opravilu
Scheduler task terminated – obvestilo o prekinjenem opravilu

Sender email address
V polje Sender email address vpišemo e-poštni naslov, ki ga bo sistem uporabljal za pošiljanje e-pošte. Zapis naredimo v obliki IME POŠILJATELJA <e-naslov>, npr. EBA DMS <podpora@eba.si>.

Receiver mail address
V to polje vnesemo splošen administratorjev kontakt, če ne bomo nastavljali kontaktov po skupinah, za prejemanje sistemskih sporočil servisov.


Other – Send/recieve status
V primeru, da se funkcija pošlji/prejmi proži večkrat hhrati – na primer jo proži avtomatika in nato še vrhovni upravitelj – se funkcija zaklene. Odklene se jo lahko z gumbom “Unlock Send/Receive”

Database backup
Tu določimo privzeto pot do varnostne kopije podatkovne baze, katero kreiramo z ukazom ebaautomation4.exe -autobackup. Več o tem tukaj.

Kako vam lahko pomagamo?