1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija klienta
  5. Povezava EBA klienta s podatkovno bazo

Povezava EBA klienta s podatkovno bazo

Po namestitvi in pred uporabo programa EBA je potrebno nastaviti povezavo z bazo podatkov. Sistem EBA uporablja bazo podatkov za shranjevanje dokumentov, pooblastil ter vseh nastavitev v sistemu. 

V tem razdelku povezujete EBA DMS klienta z bazo in povezavo na bazo lokalne skenirnice, če jo boste uporabljali.

Povezava na podatkovno bazo se zapiše v datoteko init.ini. Privzeta pot do te datoteke je C:\Program Files\EBA\init.ini.

To pot nastavite pri namestitvi, kasneje pa jo lahko popravljate v registru (program REGEDIT- Registry editor) v ključ Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EBA\Client.

Za urejanje povezave s podatkovno bazo je potrebno imeti administratorske pravice na računalniku (lokalne ali domenske) ter program zagnati z opcijo Zaženi kot administrator (run as admin).

Pri urejanju povezave na bazo bodite pozorni, da je izbrana ustrezna povezava – modro označena vrstica.

Pri testni postavitvi bodite pozorni, da v tem koraku označite kljukico “Povezava na testno agencijo”!

Slika1: Primer povezave za testni sistem

Povezavo z bazo podatkov nastavite tako, da zaženete EBA DMS, ne da bi se prijavili in izberite Orodja  > Nastavitve, razdelek Baza podatkov.

Slika 2: Dodajanje nove povezave

V naslednjem koraku iz spustnega seznama izberete vrsto baze, ki jo boste uporabljali.

Za delovanje EBA DMS sistema – glavna baza – so podprti trije tipi podatkovnih baz: PostgresSQL, Microsoft SQL in Oracle.


SQLite – gonilnik za povezavo do SQLite baze podatkov.
OracleOracle –  gonilnik za povezavo do Oracle baze podatkov. Možnost je prikazana samo v primeru, da imamo na računalniku predhodno že nameščene OCI gonilnike.
Virga Cloud – gonilnik za povezavo do Virga Cloud baze podatkov.
MySQL – gonilnik za povezavo do MySQL baze podatkov.
PostgreSQL –  gonilnik za povezavo do PostgreSQL baze podatkov. Domača baza sistema EBA, priporočena.
Microsoft Accessgonilnik za povezavo do Microsoft Access baze podatkov. Uporablja se v primeru enouporabniške različice programa.
Microsoft SQLgonilnik za povezavo do Microsoft SQL baze podatkov.
Borland Interbase – gonilink za FirebirdSQL bazo podatkov
ODBC – izberemo ODBC gonilnik za povezavo do baze podatkov.
Postgres ODBC – izberemo za ODBC povezavo na PostgtresSQL
Borland Interbase (ODBC) – gonilink za ODBC povezavo na FirebirdSQL bazo podatkov
EBA Firewall – gonilnik za povezavo na podatkovno bazo preko EBA Firewall

Slika 3: Izbor tipa baze

Po izboru vrste podatkovne baze vnesite še slednje podatke:

  • Ime baze – ime podatkovne baze
  • Uporabniško ime za dostop do podatkovne baze.
  • Geslo za dostop do baze, ki pripada uporabniškem imenu
  • ime ali IP številko strežnika, kjer se nahaja podatkovna baza.
  • Številko vrat (port), na katerih posluša baza podatkov.

Posodobitev baze (pri novih namestitvah)

Ob uspešni povezavi morate izvesti posodobitev baze, ki zgradi tabele, indekse in ključe, potrebne za delovanje. Za posodobitev baze izberite gumb Posodobi bazo.

Ob potrditvi se odpre prijavno okno, ki omogoča prijavo uporabniku, ki ima administratorske pravice. Bazo lahko posodobijo samo uporabniki z administratorskimi pravicami. Ob uspešni prijavi se začne izvajati posodobitev baze.

 

Članki

Kako vam lahko pomagamo?