1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija klienta
  5. Povezava EBA klienta s podatkovno bazo

Povezava EBA klienta s podatkovno bazo

Po namestitvi in pred uporabo programa EBA je potrebno nastaviti povezavo z bazo podatkov. Sistem EBA uporablja bazo podatkov za shranjevanje dokumentov, pooblastil ter vseh nastavitev v sistemu. 

V tem razdelku povezujete EBA klient z bazo in povezavo na bazo lokalne skenirnice, če jo boste uporabljali.

Povezavo na podatkovno bazo lahko kreirate hkrati s kreiranjem baze, oboje opravite v EBA DMS klientu, katerega zaženete kot administrator:

Povezavo z bazo podatkov nastavite tako, da zaženete EBA DMS, ne da bi se prijavili in izberite Orodja  > Nastavitve, razdelek Baza podatkov.

Slika 1: Dodajanje nove povezave

V naslednjem koraku iz spustnega seznama izberete vrsto baze, ki jo boste uporabljali.

Za delovanje EBA DMS sistema – glavna baza – so podprti trije tipi podatkovnih baz: PostgresSQL, Microsoft SQL in Oracle.


SQLite – gonilnik za povezavo do SQLite baze podatkov.
OracleOracle –  gonilnik za povezavo do Oracle baze podatkov. Možnost je prikazana samo v primeru, da imamo na računalniku predhodno že nameščene OCI gonilnike.
Virga Cloud – gonilnik za povezavo do Virga Cloud baze podatkov.
MySQL – gonilnik za povezavo do MySQL baze podatkov.
PostgreSQL –  gonilnik za povezavo do PostgreSQL baze podatkov. Domača baza sistema EBA, priporočena.
Microsoft Accessgonilnik za povezavo do Microsoft Access baze podatkov. Uporablja se v primeru enouporabniške različice programa.
Microsoft SQLgonilnik za povezavo do Microsoft SQL baze podatkov.
Borland Interbase – gonilink za FirebirdSQL bazo podatkov
ODBC – izberemo ODBC gonilnik za povezavo do baze podatkov.
Postgres ODBC – izberemo za ODBC povezavo na PostgtresSQL
Borland Interbase (ODBC) – gonilink za ODBC povezavo na FirebirdSQL bazo podatkov
EBA Firewall – gonilnik za povezavo na podatkovno bazo preko EBA Firewall

Slika 2: Izbor tipa baze

Po izboru vrste podatkovne baze vnesite še slednje podatke:

  • Ime baze – ime podatkovne baze
  • Uporabniško ime za dostop do podatkovne baze.
  • Geslo za dostop do baze, ki pripada uporabniškem imenu
  • ime ali IP številko strežnika, kjer se nahaja podatkovna baza.
  • Številko vrat (port), na katerih posluša baza podatkov.

Posodobitev baze

Ob uspešni povezavi morate izvesti posodobitev baze, ki zgradi tabele, indekse in ključe, potrebne za delovanje. Za posodobitev baze izberite gumb Posodobi bazo.

Ob potrditvi se odpre prijavno okno, ki omogoča prijavo uporabniku, ki ima administratorske pravice. Bazo lahko posodobijo samo uporabniki z administratorskimi pravicami. Ob uspešni prijavi se začne izvajati posodobitev baze.

Video: posodobitev baze

Video: Posodobitev baze