1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija aplikacijskih servisov
  5. Scheduler Service

Scheduler Service

Scheduler servis vrši opravila ob nastavljenem času ali intervalih. Uporablja se ga predvsem za izvrševanje funkcije Pošlji/prejmi, kot tudi za izvrševanje časovnih pravil, ki so nastavljene v Pravilih na dokumentih (EBA DMS klient, meni Adminstracija).

Časovna pravila so zapletene časovne nastavitve, ki nas ali nadrejene lahko opozorijo ali obvestijo o določenih časovnih obdobjih znotraj življenjskega cikla dokumentov (kritičnih ali informativnih).

Časovna pravila so na voljo za vsako časovno polje (polje, ki je dodano dokumentu s časovnimi atributi), ki je dodano skeniranemu ali uvoženemu dokumentu.

Slika 1: Nastavitve Scheduler servisa

General Settings

  • Port: Privzeta vrata so 8072. Bodite pozorni, če imate ta vrata že zasedena ali pa če imate nameščenih več instanc EBA aplikacijskih servisov. V tem primeru mora imeti vsaka isntanca svoja vrata.
  • Idle timeout: Privzeta vrednost je 60 minut, kar pomeni, da servis samodejno prekine proces po 60ih minutah, ne glede na status procesa.
  • Server name or address: IP naslov ali ime strežnika, kjer poganjamo EBA aplikacijske servise.

System Tasks

V tem zavihku nastavljamo izvrševanje opravil ob željenem času. Lahko nastavimo interval ali časovnico – interval lahko nastavimo samo en z dvema različnima opraviloma, časovnic pa lahko nastavimo poljubno.

Več o tem: Sistemska opravila

One Time Tasks

Script Tasks

Zavihek, kjer lahko nastavljamo in upravljamo opravila, ki jih proži posamezna skripta in se prožijo neodvisno od sistemskih opravil.

Scheduler Monitor

Scheduler monitor nam omogoča pregled aktivnih procesov, ki jih je oziroma jih v tem trenutku opravlja scheduler servis. Vsak proces ima svoj PID, tako da lažje navigiramo med dnevniškimi zapisi – log datotekami.

Scheduler History

Podobno kot scheduler monitor nam ta zavihek daje seznam opravljenih procesov. Ti zapisi so shranjeni za maksimalno 7 dni.

Scheduler Reports

V poročilih so zapisane aktivnosti, ki so bile opravljene s funkcijo pošlji/prejmi, brez tehničnih podrobnosti.

Poročila vsebujejo opise opravljenih opravil, povzetke in morebitne napake pri opravljanju funkcije pošlji/prejmi.

Scheduler Logs

V tem zavihku se hranijo informacije vseh izvršenih zahtevkov, ki jih je izvedel scheduler servis. Tu se hranijo vsi podatki procesa avtomatizacije za servis, kdar imamo nivo logiranja nastavljen na Debug.

Service Logs

Tu se nadzirajo vse aktivnosti, v zvezi s samim servisom. Če je servis neodziven oziroma “pade”, potem bo zaznamba v teh zapisih.

Messaging & Logging

Vsak servis ima seznam možnih napak z definirano prioriteto, za vsako izmed teh pa lahko nastavite, da vam sistem pošlje obvestilo, če do napake pride.

V razdelku Logging lahko nastavljamo, kam se logi zapisujejo ter za koliko dni se hranijo.

Nastavljamo tudi nivo logiranja, privzet nivo je Debug.

Članki

Kako vam lahko pomagamo?