1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Upravljanje organizacijske sheme
  5. Avtentikacija uporabnikov
  6. Interna avtentikacija

Interna avtentikacija

Je privzet način prijave v sistem EBA DMS. Vsak uporabnik ima svoj certifikat – bodisi interni bodisi kvalificiran, s katerim se prijavi v sistem.

Prijavni podatki za sistem so sestavljeni iz uporabniškega imena in gesla, ki se ga določi ob kreiranju uporabnika.

Navodila za kreiranje uporabnika.

Z uporabniškim imenom se uporabnik prijavlja v sistem, sestavljeno je iz polnega imena in prve črke priimka, npr. Janez Novak = janezn.

Če obstaja več uporabnikov z enakim začetnicami, sistem avtomatsko doda uporabniku številko 1.

Seznam vseh uporabniških imen vidimo v oknu Uporabniki, 2. kolona:

Slika 1: Seznam uprabnikov in njihova uporabniška imena

Spreminjanje uporabniških imen

Vsakemu posamezniku lahko spremenite oz. določite novo uporabniško ime. To lahko storite za vsakega posameznika posebej ali pa generalno za vse s skripto.

Poiščemo želenega uporabnika na seznamu – v shemi organizacije ali na seznamu uporabnikov, ter se z dvoklikom odpre okno za urejanje podatkov uporabnika:

Slika 2: Spreminjanje uporabniškega imena

V polju internal authentication imamo definirano uporabniško ime in ga lahko zamenjamo s poljubnim.

Skripta za regeneriranje uporabniških imen

Ker imamo v sistemu običajno večje število uporabnikov, lahko postane zgoraj opisan postopek zelo zamudno opravilo, zato imamo v sistemu možnost s skripto regenerirati uporabniška imena.

Označimo imena, katerim želimo spremeniti uporabniško ime (CTRL+a za vse) in z desnim klikom odpremo pojavni meni ter izberemo Regeneriraj imena za prijavo:

Slika 3: Regeneriranje uporabniških imen

Odpre se okno, kamor vpišemo skripto:

Slika 4: Skripta za regeneriranje uporabniških imen

Spodnji primer skirpte vzame imena in priimke uporabnkov iz baze podatkov, ter jih združi v uporabniško ime v formatu ime.priimek.

function main( user )
{
var names = user.user_name.match( /\S+/g );
var result = names[0].toLowerCase() + ".";
names.splice( 0, 1 );
result += names.join( "" ).toLowerCase();
return result;
}

Kako vam lahko pomagamo?