1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Konfiguracija aplikacijskih servisov
  5. Settings Service

Settings Service

S pomočjo settings servica lahko dostopamo do EBA DMS Control Centra, s katerim nastavljamo EBA aplikacijske servise.

EBA Settings service in EBA DMS Control Center sta med seboj povezana preko varnega web serivsa (wss://), privzeta vrata so 6999. Nastavitve za povezavo med njima urejamo tako, da zaženemo EBA DMS Control Center in izberemo meni File>Connections. Tu definiramo vrata ter hostname serverja, kamor se želimo povezati. Če delamo lokalno na strežniku, lahko za hostname uporabimo localhost.

Slika 1: Nastavitve povezav za settings service

V tem koraku lahko nastavimo več povezav na različne aplikacijske servise, če bi želeli dostop do več različnih aplikacijskih servisov z enega mesta.

Ko imamo nastavljeno wss povezavo z ustreznimi vrati, se lahko prijavimo v EBA DMS Control Center. V EBA DMS CC se lahko prijavijo uporabniki, ki imajo v EBA DMS vlogo administratorja ali vrhovni upravitelj.

Če še nismo nastavili povezave servisov s podatkovno bazo, se nam pojavi pojavno okno, kjer vpišemo parametre za povezavo na podatkovno bazo.

Opomba: Za uveljavljanje sprememb v EBA Control Centru, mora le-ta biti zagnan z administratorskimi pravicami v Windowsih. Enako velja za EBA System Tray.

Kako vam lahko pomagamo?