1. Prva stran
  2. Dokumentacija
  3. Administratorska navodila
  4. Zajem dokumemtov
  5. Razne nastavitve

Razne nastavitve

V tem razdelku nastavljamo razne nastavitve, vezane na skeniranje in zajem dokumentov v EBA DMS.

Nastavitve razpoznave

Verjetnost razpoznave predloge – nastavljamo faktor verjentosti prepoznave predloge
Občutljivost razpoznave prve strani – nastavljamo faktor občutljiovsti za razpoznavanje prve strani dokumenta

OPOZORILO: spreminjanje teh vrednosti lahko občutno poslabša razpoznavo dokumenta.

Skeniranje brez OCR

Nastavitve v primeru skeniranja brez OCR.

Prepoznaj prvo stran – Polje označite, ko skenirate dokumente brez OCR in želite, da se prepozna prva stran
dokumentov.

Prepoznaj besedilo za iskanje – Polje označite, ko skenirate dokumente brez OCR in želite prepoznati besedilo, da bi lahko kasneje iskali po njem.

Skeniranje z OCR

Prepoznaj prvo stran – polje označite, da se prepozna prva stran pri skeniranju dokumentov

Klasifikator tudi kadar ni predloge –

Poravnaj skenogram – sistem bo v primeru skenirane slike, ki je zamaknjena, le-to skušal poravnati.

Zaznava praznih strani

Drugo

Ob skeniranju ne izpolni datuma na dokumentu: Nastavitev omogoča izklop samodejnega polnjenja datuma prejema dokumenta.

Datuma prejema ni mogoče spreminjati: Vkopljeno polje pomeni, da je spreminjanje datuma prejema onemogočeno.

Privzeto skeniranje brez OCR: Vklopite polje, ko želite, da se skeniranje izvaja brez OCR

Pri pošiljanju v vložišče je treba izbrati dokumente: vklopljeno polje pomeni, da morate vedno izbrati dokumente, ki se pošiljajo v delovni tok (z gumbom).
Če dokumentov pri vklopljenem polju ne izberete, se pojavi sporočilo. Če te opcije nimate vklopljene in ne izberete dokumentov, se uporabnikom pošljejo vsi dokumenti.

Ločena baza za skenirnico

Baza za predloge in klasifikatror

Slika 1: Razne nastavitve skenirnice in zajema

Kako vam lahko pomagamo?