1. Prva stran
 2. Dokumentacija
 3. Administratorska navodila
 4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
 5. Spremni list
 6. Polja na spremnem listu

Polja na spremnem listu

Opis lastnosti polj spremnega lista

 • Id 
  je enolično ime polja.  Sestavljeno je lahko iz črk in številk, obvezno pa se mora začeti s črko. Ne sme vsebovati presledkov ali posebnih znakov (šumnikov, ločil). Zapiše se v bazo podatkov kot ime stolpca in uporabniku ni vidno. Polja na spremnem listu ne smejo imeti id-ja “ID”.

  Polje je namenjeno podatkovni povezavi (data bind), tako da program lahko prenese podatke na primer iz xml datoteke ali obrazca.

  Namenjen je tudi integraciji, zaledni program preko ID doseže vrednost tega polja v spremnem listu za dokument, ki ga obdeluje. 
 • Naslov 
  je ime polja, ki bo vidno na spremnem listu na programskih maskah.
 • Tip podatkov 
  omejite nabor dovoljenih vrednosti v  polju. Tip podatka izberete iz spustnega seznama, v primeru, da želite samo določeno besedilo na spremnem listu pustite polje prazno. Odvisno od izbranega tipa podatkov, se spreminja tudi nabor lastnosti. 
 • Pisava naslova 
  določite vrsto pisave za naslov podatka, v Pisavi podatkov izberete vrsto pisave za vsebino podatkov, v Barvi pisave pa definirate privzeto barvo
 • Samo za branje 
  če je podatek označen “samo za branje”, v polje ne morete vpisovati drugih vrednosti. Ta opcija se običajno uporablja za podatke, ki se avtomatsko generirajo ali se prepišejo iz drugega programa.
 • Način postavitve
  vodoravno pomeni, da je vsebina podatka ob naslovu podatka, navpično, da je pod njim. 
 • Širina podatka 
  širina polja v pikah (pixlih).
 • Vidno
  izberete ali je polje vidno ali skrito v spremnem listu. 
 • Indeksirano
  Vklopimo, kadar želimo možnost iskanja po poljih na spremnem listu, prav tako lahko podatke prikažemo v stolpcih pri pregledu dokumentov v pisarni ali skrbništvu.
 • Omejeno spreminjanje
  Ne – spreminjanje dovoljeno,  Da – onemogočeno spreminjanja, podatek lahko spremeni samo avtor, skrbnik ali administrator.
 • Privzeta vrednost 
  pomeni, da polju dodelite privzeto vrednost, ki bo zapisana v polju, ko odprete dokument. Uporablja se, kadar v polje večinoma vpisujemo enak podatek.
 • Odvisno od polj 
  lastnost pomeni, da je vrednost polja odvisna od drugih polj. Označite polje na spremnem listu, ki bo odvisno. Odprite seznam in označite polja, od katerih bo odvisno izbrano polje
 • Podatkovna povezava – v tem polju povežete polje na spremnem listu s podatki na tipu dokumenta. Podatke izberete iz spustnega seznama ali pa jih vnesete ročno.
 • Bližnjice
 • Tip podatka za prikaz
  izberete tip podatka, kot bo prikazan na spremnem listu

Kako vam lahko pomagamo?